25 millioner til fagskolene i revidert nasjonalbudsjett!

ONFs leder Wictor Østvand Jensen er fornøyd med at regjeringen vil satse på studentene i høyere yrkesfaglig utdanning. – Midlene som kommer over revidert nasjonalbudsjett er med på å sikre læringsutbytte og minske frafallet i høyere yrkesfaglig sektor, mener Jensen.

25 millioner til gjennomføringstiltak.

– Det er alltid spennende når revidert statsbudsjett blir lagt fram, i år er det virkelig en gladnyhet for fagskolestudentene, sier Jensen. Pandemien har vært tøff for oss studenter, og ikke alle har hatt muligheten til å tilegne seg det læringsutbytte som kreves. Midlene som kommer er veldig kjærkomne og vil bidra til tiltak som kan hjelpe studentene å gjennomføre utdanningsløpet på best mulig måte, tross alle hinder som har stått i veien siden mars i fjor, sier Jensen

De fleste har fått det vanskeligere som konsekvens av pandemien. Studentene har stått i en særdeles krevende studie- og hverdagssituasjon på grunn av smittevernstiltak. Stadig inngripende smittevernstiltak har gjort at fagskolestudenter periodevis ikke har hatt tilgang til lærestedene, særlig i deler av landet med høy smitte. Fagskolene rapporterer at konsekvensen for noen fagskolestudenter kan være frafall eller forsinket studieprogresjon. Dette gjelder fagskolestudenter på utøvende og skapende utdanninger, inkludert mediefag, og fagskolestudenter som er avhengig av laboratorier, feltarbeid, ferdighetstrening eller praksis for å oppnå læringsutbyttet.

Regjeringen foreslår å bevilges 25 millioner over revidert nasjonalbudsjett til fagskolene, slik at de kan gjennomføre tiltak som skal begrense frafall og forsinkelser. Tiltak er foreslått av en arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet (KD) hvor ONF også var representert.  

-Det er gledelig at regjeringen følger opp rapporten ved å bevilge midler over revidert nasjonalbudsjett. Det gjør det mulig for fagskolene å iverksette tiltak som er viktig for sikre studentenes læringsutbytte, sier Jensen.

Arbeidsgruppen har blant annet foreslått følgende tiltak på institusjonsnivå:

–      Handlingsrom for prioritering av aktiviteter og studentgrupper

–      Utvidelse av vårsemesteret 2021, utsatt avslutning

–      Utvidelse av høstsemesteret 2021, tidlig oppstart

–      Tiltak for utdanninger med obligatorisk praksis, laboratoriearbeid og ferdighetstrening

–      Utstedelse av betingede vitnemål

–      Betinget opptak

–      Tiltak for studieteknikk, studiemotivasjon og gode studievaner

–      Tiltak for å videreutvikle utdanningsfaglig digital kompetanse hos undervisere

Arbeidsgruppens rapport kan leses i sin helhet her.

Underfinansiering av studentenes psykiske helse.

Regjeringen gjør gode tiltak psykisk helse generelt, blant annet med bakgrunn i Kjøsutvalget. Jensen mener det burde vært gjort enda mer for studentenes psykiske uhelse. I studentenes helse- og trivselsundersøkelse oppgir 8 av 10 studenter at manglende kontakt med medstudenter og mindre engasjerende forelesninger er de viktigste utfordringene. Over halvparten av studentene rapporterer at de er ensomme.

– Selv om tiltakene arbeidsgruppen foreslår vil kunne bidra til å hjelpe studentene å fullføre studiene, så er god psykisk helse en forutsetning for motivasjon og gode studievaner. Når studiestedene har vært stengt har mange studenter vært innesteng mellom fire vegger med liten avstand. Å være student under slike forhold er ekstraordinært slitsomt, og SHoT-undersøkelsen viste flere skremmende tall vi i ONF mener regjeringen burde fulgt bedre opp.

Nasjonalt studentombud 2022?

– Totalt sett er det en betydningsfull gladnyhet for fagskolestudentene, med 25 millioner til gjennomføringstiltak. Likevel skulle ONF særlig ønsket å se finansiering av et nasjonalt studentombud i revidert nasjonalbudsjett, men det kom dessverre ikke med denne gangen, forteller Jensen, men forklarer at ONF likevel jobber videre med dette.

Jensen forklarer at fagskolestudenter har behov for et eget ombud som kun jobber med fagskolestudenters saker, uten tilknytning til institusjonens administrasjon. Slik sikres studentene et upartisk ombud med særlig kompetanse på de særskilte utfordringene fagskolestudentene møter. ONF opplever at studentombudsordningen kan løses bedre, og at studentenes rettigheter vil bli bedre ivaretatt med et nasjonalt studentombud.

– ONF kommer til å jobbe videre for både nasjonalt studentombud, psykisk helse og andre viktige saker for fagskolestudentene, frem mot neste statsbudsjett og ellers, avslutter Jensen.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: