Studentene får en milliard kroner i ekstra stipend

Stortinget har bedt regjeringen få på plass en krisepakke for studenter. I utgangspunktet legges rammen for stipendandelen på 1 mrd. kroner. Målet er at ordningen skal være mer tilgjengelig og ha høyere stipendandel enn den første krisepakken. I tillegg videreføres flere dagpengeordninger hvor studenter også har rett på dagpenger så lenge de ikke mottar støtte til livsopphold fra lånekassen.

Organisasjonen for Norske Fagskolestudenter (ONF) har jobbet for en god og treffsikker krisepakke for studenter. Det har vært viktig for ONF at ordningene må treffe de som blir rammet av pandemien og de forhold som er utenfor den enkeltes kontroll. Det skal ikke straffe seg å utdanne seg, mener Wictor Østvand Jensen, leder i ONF.

– Det er kjempeflott at det er bred enighet om å sette av penger til studentene. Heltidsstudenter er avhengig av en annen inntekt ved siden av lånekassa for at økonomien i det hele tatt skal strekke til, men mange av disse jobbene har forsvunnet. En ting er de studentene som kan vise til permitteringer eller oppsigelser som følge av pandemien. Over sommeren, og igjen over nyttår, har mange studier hatt inntak av nye studenter. Det er umulig for ferske studenter å vise til bortfall av en jobb de ikke engang har hatt anledning å søke på. Det samme gjelder sesongjobber som ikke ble noe av, sier Wictor Østvand Jensen, Leder i ONF.

– Brorparten av våre medlemmer er deltidsstudenter som ofte har høy stillingsbrøk. For disse var det viktig med videreføring av forsterkede permitteringsordninger, bl.a. at retten til dagpenger i kombinasjon med utdanning ble videreført frem til oktober. Det er viktig at krisepakken som nå kommer treffer de studentene som har mest behov for den, legger Østvand Jensen til.

Blant forslagene lagt frem av firerbanden, bestående av Ap, FrP, SV og Sp, ble det blandt annet vedtatt at «Stortinget ber regjeringen raskest mulig opprette en krisestøtteordning for studenter som har opplevd inntektstap grunnet koronapandemien i vårsemesteret 2021. Ordningen skal være mer tilgjengelig og ha en høyere stipendandel enn ordningen våren 2020 og ta utgangspunkt fra en ramme hvor stipendene utgjør 1 mrd. kroner».

Studenter kan ha rett på dagpenger i kombinasjon med utdanning, dersom studenten ikke får støtte til livsopphold fra Lånekassen. Dette gjelder ofte de med høy stillingsbrøk som tar et deltidsstudium. Heltidsstudenter som mottar ordinært stipend fra lånekassen dekkes ikke av dette unntaket for kombinasjon av utdanning og dagpenger. Krisepakken som kom våren i fjor tok utgangspunkt i studentenes inntektstap. Østvand Jensen mener det ikke holder å se på inntektstap denne gangen, men er fornøyd med at det nå legges av penger til studentene.

For kommentarer til saken ta kontakt med Wictor Østvand Jensen på mail: Leder@fagskolestudent.no

Ved spørsmål om støtteordninger, ta kontakt med NAV/Lånekassen.

Ved spørsmål om studentrettigheter, ta kontakt med ONFs infotjeneste: 458 42 743  

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: