Wictor Østvand Jensen gjenvalgt som ONF-leder

Wictor Østvand Jensen ble enstemmig gjenvalgt som leder av Organisasjon for norske fagskolestudenter på lørdag.

Jensen er 24 år gammel og kommer fra Elverum. Han er utdannet fagskoleingeniør i maskinteknisk drift fra Fagskolen Innlandet, og har vært leder av Organisasjon for norske fagskolestudenter i ett år.

– Jeg ser fram til å fortsett arbeidet som leder for et fantastisk lag i ONF, og få privilegiet det er å jobbe hver dag med fagskolepolitikk og studentrettigheter. Vi har fått store seire de siste årene, men kampen er ikke over. I året som kommer må vi jobbe for fjerne barrierene fagskolestudentene møter i utdanningssystemet, og å sørge for at Stortinget følger opp opptrappingsplanen for flere fagskoleplasser. Ikke minst må vi ta kampen for gratisprinsipp i høyere yrkesfaglig utdanning, sier Jensen.

Henning Skau ble gjenvalgt som nestleder. Skau er 24 år gammel og kommer fra Kongsberg. Han har vært nestleder i ONF i ett år, og studerer industriell digitalisering på Fagskolen Tinius Olsen.

Organisasjon for norske fagskolestudenter landsmøte ble avholdt lørdag 23. mai. Landsmøtet var ekstraordinært og foregikk på digitale flater, etter at ONFs ordinære landsmøte ble avlyst i mars.

Landsmøtet gjorde nødvendige vedtak for å drive ONF videre, fram til det kan avholdes et fysisk landsmøte i framtiden. Det ble også valgt nye tillitsvalgte for perioden 2020-21.


Nestleder Henning Skau (til venstre) og leder Wictor Østvand Jensen

Nestleder Henning Skau (til venstre) og leder Wictor Østvand Jensen

Hovedstyret:

Leder: Wictor Østvand Jensen (gjenvalg)
Nestleder: Henning Skau (gjenvalg)
Hovedstyremedlem: Vilja Houen Askelund (gjenvalg)
Hovedstyremedlem: Thea Tusvik (gjenvalg)
Hovedstyremedlem: Marta Kostova Ivanova (ny)

Landsstyret:

Simen Eskerud (gjenvalg)
Åse Nerol Kleven (gjenvalg)
Silje Sørensen (ny)
Harald Widding (ny)
Georg Lie Grasdal (ny)
Dariusz Dominik (ny)

Kontrollkomiteen:

Torstein Gaasdalen (gjenvalg)
Jakob Brandal Østringen (gjenvalg)

Valgkomiteen:
Marion Aaserud Dahlen
Bendik Mong
Inger Johanne Tjelta Hivand


De tillitsvalgte for ONF 2020-21

De tillitsvalgte for ONF 2020-21

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: