Kontakt ONF med spørsmål om studentrettigheter etter koronavirusutbruddet

Organisasjon for norske fagskolestudenter følger den pågående situasjonen med utbrudd av koronavirus tett. For mer informasjon, se vår samleside om koronavirus.

Informasjonstjeneste om studentrettigheter

Har du spørsmål om dine rettigheter som student etter koronavirusutbruddet? Kontakt ONFs informasjonstjeneste på telefon 458 42 743 eller e-post post@fagskolestudent.no.

Gi innspill til ONF

ONF ønsker innspill fra studentrådsledere, enkeltstudenter i fagskolen og andre. Behov som meldes inn vil bli tatt med inn i ONFs arbeid opp mot sentrale myndigheter. Kontakt oss på telefon 458 42 741 eller post@fagkolestudent.no

ONF er nå i gang med å kartlegge fagskolestudentenes situasjon etter at alle fagskoler i Norge ble stengt i forrige uke. Vi ønsker å vite mer om hvordan rettigheter til undervisning og vurdering ivaretas lokalt på fagskolene. Det er viktig at studentenes rett til undervisning ivaretas så langt det lar seg gjøre i en spesiell situasjon. ONF ønsker også å vite mer om hvordan studentenes rett til å bli hørt gjennom studentdemokratiet, ivaretas lokalt på fagskolene.

Innspillene fra studentorganene vil bli brukt som utgangspunkt for innspill til Kunnskapsdepartementet og andre relevante myndigheter.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: