Intervju med landsstyremedlem Sebastian Hennig


Sebastian.jpeg

 Navn: Sebastian Hennig

Alder: 28år

Rolle i ONF: Landsstyremedlem

 

Hvor kommer du fra?

Jeg er oppvokst på Sola rett utenfor Stavanger,  men bor nå i Bergen. 

Hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du?

Jeg har ett år igjen på automasjonsstudiet ved Fagskolen i Hordaland. 

Hvorfor valgte du den utdanningen?

Jeg valgte denne utdanningen for å få en bredere teknisk kompetanse. 

Hvor lenge har du vært med i ONF?

Jeg har vært medlem siden jeg startet på fagskolen og stilte til valg på sist landstyretmøte. Starter vervet som landsstyremedlem 1 juli. 

Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg i ONF?

Jeg oppdaget hvor mye ONF har gjort for fagskolestudentene og ønsket å ta del i dette arbeidet. Samtidig tror jeg det er en veldig god erfaring. 

Hva innebærer din rolle i ONF? 

Jeg starter i et verv som landsstyremedlem fra 1. juli. Dette innebærer blant annet at jeg deltar på samlingshelgene som styret har i det kommende skoleåret. 

Hvordan går det å kombinere studier med vervet i ONF?

Samlingshelgene er som beskrevet i helgene og det er derfor greit å samkjøre dette med studiet. 

Hva mener du er viktig for ONF å jobbe med fremover?

ONF gjør i dag et godt arbeid med å bistå studenrådsstyrene ved medlemsskoler og det er viktig at dette arbeidet fortsetter. De siste årene har ONF fått igjennom mange viktige momenter for fagskolestudentene og fremover må vi bygge på dette ved å profilere fagskolegraden. 

Hvordan skal vi klare det?

Jeg tror beste måten er å fortsette å møte studentene på skolene, samt å informere igjennom informasjonskanalene vi har. 

For å profilere fagskolegraden og studentene må vi påvirke politikerne slik at de vet hvor viktig fagskolestudentene er for utviklingen i Norge. 

ONF jobber for å styrke studentdemokratiet ved fagskoler. Hva er studentdemokratiet for deg og hvorfor er det så viktig?

Studentdemokratiet er studentenes organ for å kunne være med på å påvirke studiestedet! Både for å passe på at studenters rettigheter blir ivaretatt og være med på å påvirke skolens utvikling. 

Hva liker du å gjøre på fritiden, og har du noen hobbyer?

På fritiden trenge jeg en del, både styrke og sykling. Ellers er jeg også veldig glad i friluftsliv å bruker det meste av ferier på fjellet (helst vinter). 

Hvordan motiverer du deg? 

I arbeidshverdagen min er de viktigste motivasjonsfaktorene fremgang og inkludering. Det å kunne være del av et prosjekt og påvirke veien fremover. Ellers «lader» jeg igjennom trening og turer til fjells. 

Hva ønsker du til alle fagskolestudentene?

Jeg ønsker at alle fagskolestudenter skal ha en spennende studiehverdag som gir utfordringer og mestringsfølelse! 

 

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: