Intervju med hovedstyremedlem Vilja Askelund


Vilja+3.jpg

Navn: Vilja Houen Askelund

Alder: 21 år

Rolle i ONF: Hovedstyremedlem

Hvor kommer du fra?

Kanskje verdens beste by, Stavanger. Men jeg bor i verdens kanskje nest beste by, Oslo.

Hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du?

Jeg går på Einar Granum Kunstfagskole og studerer kunst.

Hvorfor valgte du den utdanningen?

Jeg valgte denne utdanningen fordi jeg vil bli kunstner! Einar Granum tilbyr et variert og godt faglig program. Her lærer jeg grunnleggende teknikker og kunnskap, samt har muligheten til å fordype med i en kunstretning og jobbe selvstendig (med god veiledning, så klart).

Hvorfor ønsket du å stille til valg i ONF?

På mitt første landsmøte ble jeg møtt med en hel del problemstillinger jeg ikke var klar over at fantes, og ble veldig interessert i det fagskolepolitiske. Høyere yrkesfaglig utdanning er et sammensatt felt i stadig utvikling. Jeg måtte bare bli med på reisen og gjøre mitt!

Hva innebærer din rolle i ONF?

Jeg sitter i Hovedstyre som er det utøvende organet i ONF og har ansvar for daglig drift av organisasjonen. Jeg er i tillegg studentdemokratiansvarlig. Det betyr at jeg har ansvar for å reise rundt i Norge og kurse studentråd ved medlemslagene våre. Da får jeg møte menneskene som kjemper for fagskolestudenters rettigheter lokalt på sine skoler, og det er både viktig og gøy!

Dessuten er jeg studentrepresentant for fagskolen i NOKUTs styre, dette via ONF.

Er det vanskelig å kombinere studiene med vervet i ONF?

Som hovedstyremedlem har jeg noen flere møter i året enn landstyremedlemmene, men færre enn leder og nestleder. ONF legger alle sine ordinære møter til helgene, da er det lett å kombinere med skole og jobb. Skolen min er god til å legge til rette slik at jeg lett kan være fagskolepolitisk aktiv, og til nå har jeg fint klart å balansere organisatorisk arbeid med utdanning.

Fortell oss om din vanlig dag «på jobb» i ONF? 

En vanlig dag er en møtedag. Da diskuterer vi saker som angår fagskolestudenter, og prøver å komme frem til den beste løsningen på studentenes vegne. Dessuten har vi det veldig hyggelig sammen i ONF.

Hva mener du er viktig for ONF å jobbe med fremover?

På mange måter er fagskolen fremdeles ung. Loven om høyere yrkesfaglig utdanning er fra i fjor, en ny fagskoleforskrift er på høring i skrivende stund, og det er ikke lenge siden vi fikk innført studiepoeng. Det er klart at ONF må jobbe mot å virkelig etablere høyere yrkesfaglig utdanning som en likeverdig utdanningsvei, slik at studentene blir tatt seriøst når de møter arbeidslivet, og at fagskolen blir tatt ordentlig seriøst av politikerne og samfunnet forøvrig. Dette er de store, generelle linjene. Mer konkret handler det kanskje om å få løftet høyere yrkesfaglig utdanning til NKR nivå 6, jobbe for et regelverk som inkluderer og legger til rette for både tekniske, kreative og andre fagskoleutdanninger på en god måte, og få høyere yrkesfaglig utdanning sortert under samme minister som annen høyere utdanning.

Hvordan skal vi klare det?

ONF har vist seg som en viktig og sterk stemme politisk allerede. Vi må fortsette å møte politikerne, bruke representasjonen vår i sentrale verv og styrer, og tørre å stå i motvind. Dessuten må vi inkludere og samtale med medlemslagene våre, slik vi blant annet gjør gjennom landsmøte og skolebesøk. 

ONF jobber for å styrke studentdemokratiet ved fagskoler. Hva er studentdemokratiet for deg og hvorfor er det så viktig?

Studentdemokrati er alle studentene på fagskolen og deres rett til å påvirke denne. Det er lett å tenke på studentdemokratiet som det som skjer på studentrådsmøter, men sannheten er at mye av studentdemokratiet skjer i samtalen mellom studenter, tillitsvalgte, lærere, ledelsen og fagskolestyret. Studentdemokrati er studentenes lovfestede rett til å påvirke sin studiehverdag.

Hva liker du å gjøre på fritiden, og har du noen hobbyer?

Jeg er glad i å se film og TV-serier, lese, gå turer og drikke kaffe i godt selskap. Dessuten prøver jeg å få med meg bra kunstutstillinger, og jobbe med min egen kunst når jeg kan.

Hvordan blir du motivert og inspirert?

Jeg får mye stimuli fra verden rundt meg og er lykkelig når jeg kan gå rundt i byen i fint vær og se på mennesker, natur og kunst, da blir jeg inspirert. Men det er kanskje kunststudentsvaret… Hva gjelder motivasjon til å arbeide i organisasjonen kjenner jeg det brenner inni meg hver gang vi diskuterer alt som ikke er på plass ennå, og alle feltene som fremdeles må forbedres fagskolepolitisk. Jeg klarer ikke liksom ikke sitte stille og holde munn når jeg synes ting er feil eller urettferdig, da føler jeg et behov for å blande meg.

Hva ønsker du til alle fagskolestudentene?

Jeg ønsker at alle fagskolestudenter skal ha en super studiehverdag med godt faglig innhold, et sterkt studentdemokrati og fornøyde medstudenter.

 

 

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: