ONFs landsmøte 2019 vel gjennomført!

Helgen 29.-31. mars gjennomførte Organisasjon for norske fagskolestudenter et vellykket landsmøte. Studentrepresentanter fra ONFs medlemslag over hele landet ble samlet på Gardemoen for å fremme saker som er viktige for fagskolestudentene. ONF oppsummerte arbeidet som har blitt gjort for perioden 2018-2019 og studentrepresentantene stemte over veien videre for perioden 2019-2020. 

 I løpet av helgen hadde vi besøk av gjester fra Stortingets utdannings- og forskningskomiteen v/Roy Steffensen og NOKUT v/Øystein Lund og Kyrre Goksøyr. De talte om statens satsning på fagskoler og viktigheten av kvalitet i høyere yrkesfaglig utdanning. ONFs tillitsvalgte kjørte workshops som omhandlet studentdemokratiet, og det førte til mange gode diskusjoner og innspill. 

 På landsmøtet ble organisasjonens overordnede styringsdokumenter som vedtekter og arbeidsprogram endret (oppdaterte vedtekter vil bli snart tilgjengelig på ONFs nettsider). I forbindelse med organisasjonens informasjonsarbeid ble det bestemt å gjennomføre høstseminar.  Det blir et arrangement som skal informere studentrepresentantene om ONFs arbeid og om viktigheten av et godt studentdemokrati lokalt. Det blir et sosialt arrangement der man får mulighet til å bli kjent med mennesker fra mange ulike fagskoler. 

 Landsmøtet valgte også nye tillitsvalgte til organisasjonens sentrale ledd: leder, nestleder, hovedstyre, landsstyre, kontrollkomité og valgkomité.De skal ta over fra 1. juli, og vil jobbe for å fremme fagskolestudentenes interesser og heve statusen til høyere yrkesfaglig utdanning.

Nye tillitsvalgte i ONF:

Wictor Østvand Jensen er valgt som ONFs leder for perioden 2019-2020. Wictor er i dag landsstyremedlem i ONF og har et stort engasjement for fagskolene. Han har bakgrunn fra bilbransjen med fagbrev som biloppretter og billakkerer. Han er nå på siste semester av den tekniske ledelsesutdanningen maskinteknisk drift på Fagskolen Innlandet. 

Henning Skau ble valgt som nestleder i ONF for perioden 2019-2020. Henning er i dag landsstyremedlem i ONF og jobber daglig med å forbedre studentdemokrati på fagskolene. Han er utdannet som Produksjonsteknikker og har utdanning fra både Norge og USA. Han studerer nå Industriell Digitalisering på Fagskolen Tinius Olsen.

Hovedstyret vil bestå av Vilja Askelund, Jønas Røgeberg og Thea Tuset.

Landsstyret: Sebastian Henning, Gabriel Viktorsson, Åse Kleven, Thomas Johnstone og Sander Bjerkevoll. 

Kontrollkomiteen: Torstein Gaasdalen og Jacob Brandal Østringen. 

Valgkomiteen: Anders Kittelsen og Marion Aaserud Dahlen.

Etter helgens landsmøte har ONF vedtatt å styrke posisjonen til høyere yrkesfaglig utdanning. De nye tillitsvalgte vil jobbe for å synliggjøre fagskolene ogtydeliggjøre fagskolens plass i utdanningssystemet. 


Nyvalgt landsstyre for perioden 2019-2020. Fra venstre: Åse Kleven, Vilja Askelund, Henning Skau, Gabriel Viktorsson, Thomas Johnstone, Wictor Jensen, Sebastian Henning, Thea Tuset, Sander Bjerkevoll og Jønas Røgeberg.

Nyvalgt landsstyre for perioden 2019-2020. Fra venstre: Åse Kleven, Vilja Askelund, Henning Skau, Gabriel Viktorsson, Thomas Johnstone, Wictor Jensen, Sebastian Henning, Thea Tuset, Sander Bjerkevoll og Jønas Røgeberg.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: