ONF og Nasjonalt Fagskoleråd møter Stortingets utdanningskomité på Gjøvik

11. april var ONF og Nasjonalt Fagskoleråd blant gjestene som møtte Stortingets utdannings- og forskningskomité på deres komitetur til Fagskolen Innlandet på Gjøvik. ONFs leder Christoffer Blaalid og påtroppende leder Wictor Østvand Jensen var tilstede for å fremme saker som er viktige for fagskolestudentene og som øker statusen til høyere yrkesfaglig utdanning. Det ble tatt opp flere problemstillinger knyttet til studentvelferd, kvalitet i fagskolen og hva høyere yrkesfaglig utdanning skal være i fremtiden.

Saken om studentvelferd omhandlet tilknytning til studentsamskipnader. Den nye fagskoleloven fastsetter en rett for fagskolene til å knytte seg til studentsamskipnad. Studentsamskipnadene som fagskolene er medlemmer av eller kan tilknyttes stiller ofte høye krav til innmeldelse og medlemskap som skaper problemer for mange små fagskoler.

ONF utfordret også komiteen til å se på mulige løsninger slik at fagskoleutdanningen kommer på samme nivå som høyskoler og universitet i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Komiteen fikk mange innspill fra både ONF og Nasjonalt fagskoleråd som forhåpentligvis fører til debatt om arbeidet videre med fagskolene!


møte fagdag Gjøvik.jpeg
Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: