Still til valg i ONF

Vil du være med å jobbe for fagskolestudenters rettigheter? Landsstyret til Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) søker kandidater til supplering i perioden 2018.

Landsstyret i ONF mangler en representant i perioden 2017-18. Grunnen til dette er at landsmøtet 2017 ikke klarte å oppnå alminnelig flertall for noen kandidat ved valget.

Landsstyret er organisasjonens øverste politiske og organisatoriske organ når landsmøtet ikke er samlet, og består av 11 styremedlemmer. Landsstyret avgjør saker av politisk og organisatorisk betydning for ONF, og arbeider kontinuerlig for velferden og rettighetene til ONFs medlemmer.

Som landsstyremedlem vil du bli tildelt et regionsansvar der du skal fungere som ONF sin kontaktperson til medlemmene i dette området. Du skal også jobbe kontinuerlig med landsstyrets handlingsplan og bistå hovedstyret i sine oppgaver ved behov. Noen av arbeidsoppgavene du vil kunne jobbe med er:

·       Videreutvikling av organisasjonen

·       Informasjonsarbeid (F.eks. planlegge og gjennomføre kampanjer for organisasjonen)

·       Rådgivning, veiledning og oppfølging av medlemslag

·       Representere ONF i råd og utvalg

·       Rekruttering av nye medlemslag

Det avholdes 6 landsstyremøter i året og i tillegg ett landsmøte, alle møtene er normalt i Oslo og gjennomføres som helgesamlinger fra lørdag og søndag. Landsstyret er en sosial og inkluderende gjeng som samarbeider bra og ser frem til å ha med deg på laget.


Landsstyret og valgkomiteen

 

Det ONF ser etter i sin kandidat er engasjement for fagskole og et ønske om å se fagskolestudentene få en høyere kvalitet i sin utdanning og den annerkjennelsen de fortjener ved uteksaminering. Det er en fordel med verv som tillitsvalgt ved din skole, men ONF oppfordrer alle fagskolestudenter som er medlem av organisasjonen til å søke.

For å bli vurdert ønskes det innsendt CV og motivasjonsbrev til torstein@fagskolestudent.no innen fristen 20. april 2018. Alle søkere vil bli intervjuet over digital kommunikasjon.

For ytterligere spørsmål send gjerne mail til torstein@fagskolestudent.no. Du kan også ringe 478 89 947 for en prat.

Om Organisasjon for norske fagskolestudenter

Organisasjon for Norske Fagskolestudenter er en partipolitisk uavhengig organisasjon som ble stiftet i 2012 med det formål å fremme fagskolestudenters interesser, rettigheter og vilkår overfor samfunnet. ONF har i dag 30 medlemslag med over 10 000 medlemmer, og er representert i Nasjonalt Fagskoleråd, NOKUT, Nasjonal klagenemnd og alle de nasjonale utvalg for fagskoleutdanninger. ONF samarbeider også med stortingsrepresentanter, kunnskapsdepartementet og arbeidslivsorganisasjoner på vegne av sine medlemmer. 

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: