Vi søker organisasjonssekretær (vikariat)

Har du lyst til å jobbe med politikk og organisasjon? Vil du bidra til å sikre en anerkjent høyere yrkesfaglig utdanning i Norge? Er du selvdreven, en dyktig skribent som evner å tilpasse budskap til ulike kanaler? Da kan du være rett person til å jobbe med oss i Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF).

Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) søker en organisasjonssekretær til et 100 % vikariat fra 01.01.2019 til 31.10.2019 ved ONFs lokaler sentralt i Oslo.

Som organisasjonssekretær vil du være et viktig bindeledd mellom sentralt tillitsvalgte og medlemmene. Du bidrar til at Organisasjon for norske fagskolestudenter er en effektiv organisasjon med politisk gjennomslagskraft.  

Arbeidsgiver: Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF)
Stillingstittel: Organisasjonssekretær
Sted: Oslo
Frist: 28.10.2018
Varighet: Vikariat fra 01.01.2019-31.10.2019

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Du vil håndtere henvendelser fra, og bistå i oppfølging av ONFs medlemmer.

 • Du vil bistå i ONFs politiske påvirkningsarbeid

 • Du vil skrive politiske saksgrunnlag, høringssvar, innspill, kronikker og annen tekst.

 • Du vil ha ansvar for ONFs synlighet på sosiale medier og nyhetsbrev.

 • Du vil samarbeide tett med ONFs tillitsvalgte.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Du har interesse for politikk

 • Du har bred organisasjonserfaring

 • Du har god kjennskap til bruken av sosiale medier i organisasjonssammenheng

 • Du har utdanning fra fagskole, høyskole eller universitet

Egenskaper

 • Du har god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk

 • Du har gode samarbeidsevner

 • Du er ansvarsfull, selvstendig og har en effektiv arbeidsform

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%

 • En viktig rolle i å utvikle gjennomslagskraften til ONF

 • Være med å styrke en viktig del av utdanningssystemet i Norge.

Søk på stillingen

Send en kortfattet søknad og CV til leder@fagskolestudent.no
Vi tilbyr kontorforhold sentralt i Oslo. Lønn, tiltredelse og andre betingelser etter avtale. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til leder Christoffer Blaalid på 952 14 204 / leder@fagskolestudent.no

Om arbeidsgiveren

Organisasjon for norske fagskolestudenter er den eneste landsomfattende interesseorganisasjonen for studenter på fagskoler i Norge. ONF har over 10 000 medlemmer på 33 fagskoler i Norge. ONF fremmer studentenes interesser, rettigheter og vilkår overfor beslutningstakere og samfunnet for øvrig.

Organisasjon for Norske Fagskolestudenter arbeider for å styrke høyere yrkesfaglig utdanning og bedre vilkår til studenter på fagskoler i Norge.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: