Fremmer rett til medlemskap i studentsamskipnader

ONF deltok torsdag 19.01 på høring om Stortingsmeldingen ”Fagfolk for fremtiden” på Stortinget. Leder Silje Kjørholt fremmet fagskolestudentenes synspunkt. 

Et av tiltakene ONF kommenterte var tilknytning til studentsamskipnadene. Fagskoler har i dag ikke rett til å være medlem og fagskolestudenter har færre velferdstilbud enn studenter på høyskoler og universitet.

Regjeringen foreslår at fagskoler med minst 50 studenter og studier av 60 poengs omfang kan tilknyttes en samskipnad. Tilstandsrapporten for fagskoler i 2015 publisert av Kunnskapsdepartementet viser at 36 av Norges 94 fagskoler har færre enn 50 studenter.  

ONF problematiserte grensen på 50 studenter i høringen.

   Vi er bekymret for en slik løsning fordi vi vet at studentvelferd har betydning for læringsmiljøet og bidrar til kvalitet i utdanningen, sa Kjørholt.

ONF mener forslaget åpner for en fortsatt forskjellsbehandling av studenter i fagskolen, og anbefalte å ikke sette en nedre grense i studenttall. I stedet å regulere rett til medlemskap ut fra varigheten på studiene, slik at de med behov for velferdstjenester kan få tilgang.

  Vi ser oss en ordning der fagskoler med studier av minst 60 poengs omfang får lik rett til medlemskap i studentsamskipnader, sa Kjørholt.

Fagskoler og samskipnader kan inngå egne avtaler for å tilby velferdstjenester. Det er i dag opp til samskipnaden å godta medlemskap fra andre enn høyskole- og universitetsstudenter.

Andre saker ONF kommenterte var behovet for å lovfeste fagskole som høyere yrkesutdanning og endring av begrep fra fagskolepoeng til studiepoeng.

    Begge deler gir viktig anerkjennelse til fagskolestudenter og viser at utdanningen vår endelig anses som likeverdig som den til andre studenter, sa Kjørholt.

Stortingsmeldingens 48 tiltak har ambisjoner om kvalitetsutvikling og en økt tilstrømming av studenter til fagskolen. Meldingen forventes ferdigbehandlet av Stortinget i løpet av våren.   


ONF deltok på høring om stortingsmeldingen om fagskolen 19.01 på Stortinget. 

ONF deltok på høring om stortingsmeldingen om fagskolen 19.01 på Stortinget. 

Foto: Stortingets videoarkiv https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/

Kontakt: Silje Kjørholt leder@fagskolestudent.no T:458 42 743

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: