Statsbudsjettet 2017 øker tilskudd til fagskolen

Statsbudsjettet 2017 øker tilskudd til fagskolen

Regjeringens forslag til Statsbudsjettet for 2017 ble lagt fram 6. oktober med økte tilskudd til fagskolen og flere tiltak for å styrke utdanningsveien.  

Den største nyheten er at det bevilges 58 millioner ekstra i utviklingsmidler til fagskolen. Omkring 30 millioner av disse skal brukes til å utvikle kvalitet i fagskole og omstille utdanningstilbud til behov i arbeidslivet. Fagskolene har tidligere ikke hatt utviklingsmidler.

Av utviklingsmidlene skal 17 millioner tilrettelegge for å flytte opptak til fagskoleutdanning til Samordna opptak. I dag ligger opptak til offentlige fagskoler under vigo.no som også har ansvaret for opptak til videregående skole.

-       ONF har lenge vært tydelige på behovet for å flytte opptaksportalen til Samordna Opptak. Det er viktig for å synligjøre utdanningsveien som høyere yrkesfaglig utdanning, og etablere selvstendighet fra videregående opplæring, sier leder i ONF Silje Kjørholt

Opptrappingen i tilskudd til helse- og oppvekstfagene fortsetter, og disse tildeles 16 millioner ekstra i tilskudd i 2017. Utdanningene fagskolene tilbyr er særlig viktig for å møte økende behov for spisskompetanse i omsorgsyrkene. Et hovedfokus er å styrke kvaliteten i barnehagene med blant annet studietilbudet barn med særskilte behov.

Perioden fagskole-  høyskole og universitetsstudenter kan få utbetalt studiestøtte utvides med en uke fra våren 2017. Forslaget følger opp Regjeringens plan om å utvide perioden for studiestøtte fra ti til elleve måneder, med en uke av gangen.

Studenter i fagskolen foreslås retten til å søke om studiestøtte til delstudier i utlandet. ONF og ANSA mener forslaget er viktig for internasjonalisering av fagskolen og studentenes rettigheter.  Les saken her.  

Statsbudsjettet viser likevel et fortsatt behov for å understreke nødvendigheten av å flytte eierskapet av fylkeskommunale fagskoler til staten. Endring  i eierskap var en hovedanbefaling i Fagskoleutvalgets NOU fra 2014, Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg, for å styrke utdanningsveien. Regjeringen har anledning til å følge opp anbefalingen i Stortingsmeldingen om fagskolen som legges fram senere i høst.  

Fagskolestudentene vil fremme høyere yrkesfaglig utdanning

Fagskolestudentene vil fremme høyere yrkesfaglig utdanning

Åpner for utveksling for fagskolestudenter

Åpner for utveksling for fagskolestudenter