Store forventinger til Statsbudsjettet 2022 – kommer Støre på banen?

Solberg-regjeringen la i dag fram forslag til Statsbudsjett for 2022. Leder i ONF Henning Skau er ikke videre imponert over ambisjonsnivået. Budsjettet er stort sett en videreføring og prisregulering av tidligere bevilgning til fagskolesektoren. Det er heller ingen videre satsning på å heve studiestøtten. Fagskolestudentene har store forventinger til det nye flertallet på Stortinget og Støre-regjeringen.

– Solberg har sagt at fagskolene er juvelen i utdanningssystemet. I stortingsmeldingen Fagfolk for fremtiden har Regjeringen selv sagt at veksten skal komme i HYU årene fremover. Jeg mener forslaget til Statsbudsjett ikke gjenspeiler ambisjonsnivået regjeringen har for fagskolesektoren eller regjeringens satsning på studiestøtte, sier Skau.

Gladnyhet

Det er positivt at Regjeringen forslår en økning i utviklingsmidlene på 6,2 millioner og setter av midler til en forsøksordning med to senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning. I juni la Regjeringen fram en strategi for høyere yrkesfaglig utdanning. Departementet følger opp strategien ved å foreslå 22,8 mill. kroner til tiltak som skal bidra til god kunnskap om fagskolesektoren, høy kvalitet i utdanningen og en tilgjengelig og synlig fagskolesektor. Dette er tiltak som vil ha en positiv effekt på fagskolestudentene.

– Ett av tiltakene er en forsøksordning hvor det skal opprettes to senter for fremdragende høyere yrkesfaglig utdanning. Det er en veldig gledelig nyhet. Jeg er veldig spent på utvikling av disse senterne og håper de vil gå foran som et godt eksempel på hvordan fagskoler skal jobbe med synlighet og kvalitetsutvikling, sier Skau

Les mer om strategien for HYU her: ONF kommenterer: Strategi for høyere yrkesfaglig utdanning – Videre vekst og kvalitet

Store forventinger til den kommende regjeringen

Fagskolestudentene har store forventinger til den nye Støre-regjeringen og det nye flertallet på stortinget. Det er flere av partiene på venstresiden som har tallfestet en økning i studieplasser, flere utviklingsmidler, økt studiestøtte og et nasjonalt studentombud for fagskolestudentene.

– Vi forventer at Støre-regjeringen danner flertall med SV for å høyne satsningen i henhold til behovet i sektoren og arbeidslivet og satser på en bedre studentøkonomi, sier Skau.

Fikk du med deg denne? Fagskolestudentene stiller krav til ny regjering

Fagskolestudentene forventer følgende endringer i Statsbudsjettet:

  • Nasjonalt studentombud for fagskolestudenter.
  • Opptrappingsplan med 1000 nye studieplasser årlig i 5 år, slik AP, SP, FRP og SV vedtok våren 2020.
  • Øke studiestøtten til minst 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden.
  • Øke driftstilskuddet til fagskolene slik at det dekker de reelle kostnadene for å tilby HYU.
  • Faste utviklingsmidler for kvalitetshevende tiltak for fagskolene.

Hva står det i Solberg-regjeringens forslag til Statsbudsjettet?

  • Solberg-regjeringen har foreslått 1 181 527 000 kr til fagskolene for 2022. Dette er en økning på 10.4% (21.5 mill.) fra statsbudsjettet 2021. Av disse er 50.7 mill. satt av som utviklingsmidler lokalt på fagskolene.
  • Det er også satt av 22 754 000 kr til felles tiltak for fagskoler. Dette er en nedgang på 28.2% (8.9 mill.) fra 2021.Disse midlene er tenkt til blant annet å brukes på gjennomføring av Studiebarometeret for fagskolestudenter, videreutvikling av kvaliteten og kunnskapsgrunnlaget i HYU og opprettelsen av to senter for fremdragende høyere yrkesfaglig utdanning.

Les mer om statsbudsjettet her: Regjeringen.no – Statsbudsjettet for 2022

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: