Intervju med gjenvalgt medlem av valgkomiteen Inger Johanne Tjelta Hivand

Navn, fødsel, verv i ONF?

– Inger Johanne Tjelta Hivand, 26 år gammel. Gjenvalgt medlem av valgkomieen.

Hvor kommer du fra?

– Jeg kommer fra Ålgård i Gjesdal kommune, på Jæren i Rogaland.

Hvilken fagskoleutdanning har du/hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du?

– Min fagskoleutdanning startet på Kunstskolen i Stavanger (2-årig utdannelse), der har jeg en høyere fagskolegrad i “Visuell Kunst”, etter dette studerte jeg “Videomarkedsføring i sosiale medier” (1-årig utdannelse) via nettstudier på Noroff, fagskolegrad. Akkurat nå studerer jeg første året “Grafisk design” på Noroff nettstudier. På dette studiet velger man ett år om gangen, i opptil tre år. Tredje året studerer man i utlandet. Jeg studerer også på første semestret på årsstudium i “PR og kommunikasjon” på Høyskolen Kristiania.

Hvordan kom du frem til ditt valg av studieretning?


– Veldig godt spørsmål! Jeg har alltid likt å skape og være utøvende kreativ. Etter årene på Kunstskolen «landet jeg» på utdannelser innen videomarkedsføring, grafisk design, PR og kommunikasjon, hvor jeg fikk lære mer om det som interesserer meg og målet er en dag jobbe mer med dette.

Hvor lenge har du kjent til ONF, og vært aktiv i organisasjonen?


– Jeg har kjent til ONF siden høsten 2019, på mitt første år på Kunstskolen i Stavanger. Da deltok jeg på ONFs høstseminar. Jeg ble valgt første gang som tillitsvalgt i ONF på landsmøte i 2020.

Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg, eventuelt gjenvalg, i ONF?


– Jeg stilte til gjenvalg fordi jeg ikke følte meg «ferdig» i organisasjonen. Det å ha et innblikk i hva som skjer i sektoren og utviklingen har vært en viktig del av livet mitt de siste årene.

Hva innebærer ditt verv i ONF (og evt. hva er ditt ansvarsområde)?


– Valgkomiteens oppgave går ut på å finne rette kandidater til rett verv. Va intervjue dem, skrive innstillinger og ha god kontakt med medlemslagene.

Hvordan planlegger du for å klare å kombinere jobb/studie med vervet i ONF?


– Være veldig bevisst på hvilken hatt jeg skal ha på meg til enhver tid, planlegge og ha god oversikt over dagen, uken og måneden.

Hva mener du er viktig for ONF å prioritere i sitt arbeid fremover, og hvilke virkemidler synes du at vi skal ta i bruk i dette arbeidet?


– Være synlige der fagskolestudentene er. Være der fysisk til stede.

En av ONFs viktigste arbeidsoppgaver er å styrke studentdemokratiet ved fagskolene. Hva er et godt studentdemokrati for deg, og hvorfor er det så viktig?


– At studentene blir hørt og faktisk lyttet til, men også at de selv følger opp det de ønsker seg.

Hva er det som motiverer/inspirerer deg?


– Det er så mye forskjellig. Andre mennesker som brenner for det samme som meg og vil gjøre forandring.

Hva er ditt største ønske på vegne av alle fagskolestudentene fremover?


– At det skal få den anerkjennelsen den fortjener og bli mer likestilt med universitets- og høyskolesektoren.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: