Intervju med påtroppende nestleder Henning Skau

Vi har hatt oss en prat med ONFs påtroppende nestleder Henning Skau som skal innta stillingen den 1. juli 2019. Her er hva Henning har å si om sin erfaring og veien til vervet i ONF. 


Påtroppende nestleder Henning Skau

Påtroppende nestleder Henning Skau

Navn: Henning Skau

Alder: 23 år

Kommer fra: Kongsberg, Buskerud

Rolle i ONF: Landsstyremedlem/Påtroppende nestleder

 

Hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du?
Jeg studerer Industriell Digitalisering på Fagskolen Tinius Olsen.

Hvorfor valgte du den utdanningen?
Jeg valgte denne utdanningen fordi den er veldig fremtidsrettet mot industri 4.0 hvor jeg vil lære mye om moderne produksjonssystemer samtidig som jeg får bred lederutdanning.

Hvorfor ønsket du å stille til valg i ONF?
Jeg syntes det virket spennende å jobbe for ONF da jeg så hvor mye de har fått gjennom de siste årene. Dette inspirerte meg til å ville bidra selv. Etter å ha sittet en periode i Landsstyret til ONF har jeg fått en unik innsikt i hvordan organisasjonen fungerer, og hva ONF gjør for Fagskolestudenter i Norge. Dette er veldig viktig, og jeg ønsker nå å bruke min tidligere jobberfaring og utdanning sammen med erfaringen fra ONF for å videreføre ONFs arbeid.

Hvilke oppgaver har du som tillitsvalgt i ONF?
Som Landsstyremedlem deltar jeg på Landsstyremøter og sitter i en gruppe som jobber med sosiale medier. Når jeg trer inn i nestledervervet fra 1. juli vil jeg få en del flere arbeidsoppgaver da dette er en 50% stilling.

Hvordan går det å kombinere studiene med vervet i ONF?
Det går veldig fint å kombinere studier med landsstyre vervet da alle møtene er i helger og jobbing utenom kan gjøres på kveldstid.

Hva mener du er viktig for ONF å jobbe med fremover?
Jeg mener det er viktig å fortsette arbeide med å synliggjøre Høyere Yrkesfaglig Utdanning i Norge, bygge en sterkere organisasjon innad i ONF, og jobbe for å få utdanningen opp på NKR nivå 6. 

Hvordan skal vi klare det?

Jeg tror vi allerede er på god vei, da ONF har fått gjennom masse bra de siste årene, men da er det veldig viktig å fortsette med å være synlige og å vise hvor viktig denne utdanningen er i arbeidslivet. 

ONF jobber for å styrke studentdemokratiet ved fagskoler. Hva er studentdemokratiet for deg og hvorfor er det så viktig?
Studentdemokrati er noe jeg jobber med hver dag som studentrådsleder ved Fagskolen Tinius Olsen. Det er studentenes stemme ovenfor skoleledelse og andre parter. Uten dette hadde ikke kvaliteten på Fagskolene vært på det nivået det er i dag. Med et sterkt og velfungerende studentdemokrati er det letter å få gjennomslag for forbedringer i skolehverdagen. Dette er også en viktig informasjonskanal ut til studentene ved skolene. 

Hva liker du å gjøre på fritiden?
På fritiden så er jeg mye med venner, liker å fiske og stå på ski, og jeg har drevet aktivt med bueskyting i snart 12 år, hvor jeg også er leder av den lokale klubben.

Hvordan motiverer du deg? 
Noe som gir meg motivasjon er å kunne bidra til å bedre hverdagen til andre, og det å se at resultatet av arbeidet man gjør faktisk har noe å si. Enten det er på skolen, fritiden eller i ONF.

Hva ønsker du til alle fagskolestudentene?

Jeg ønsker at Fagskolen skal få sin rette plass i utdanningssystemet og bli akseptert på lik linje med annen høyere utdanning. Informasjon om hvilke muligheter fagskoleutdanning gir må ut tidligere i skolen samtidig som jeg håper at regjeringen vil fokusere på en mye større vekst i fagskolesektoren fremover, da flere undersøkelser viser at det er denne type utdanning Norge trenger fremover.
 

 

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: