Statsbudsjettet 2017 øker tilskudd til fagskolen

Regjeringens forslag til Statsbudsjettet for 2017 ble lagt fram 6. oktober med økte tilskudd til fagskolen og flere tiltak for å styrke utdanningsveien.  

Den største nyheten er at det bevilges 58 millioner ekstra i utviklingsmidler til fagskolen. Omkring 30 millioner av disse skal brukes til å utvikle kvalitet i fagskole og omstille utdanningstilbud til behov i arbeidslivet. Fagskolene har tidligere ikke hatt utviklingsmidler.

Av utviklingsmidlene skal 17 millioner tilrettelegge for å flytte opptak til fagskoleutdanning til Samordna opptak. I dag ligger opptak til offentlige fagskoler under vigo.no som også har ansvaret for opptak til videregående skole.

       ONF har lenge vært tydelige på behovet for å flytte opptaksportalen til Samordna Opptak. Det er viktig for å synligjøre utdanningsveien som høyere yrkesfaglig utdanning, og etablere selvstendighet fra videregående opplæring, sier leder i ONF Silje Kjørholt

Opptrappingen i tilskudd til helse- og oppvekstfagene fortsetter, og disse tildeles 16 millioner ekstra i tilskudd i 2017. Utdanningene fagskolene tilbyr er særlig viktig for å møte økende behov for spisskompetanse i omsorgsyrkene. Et hovedfokus er å styrke kvaliteten i barnehagene med blant annet studietilbudet barn med særskilte behov.

Perioden fagskole-  høyskole og universitetsstudenter kan få utbetalt studiestøtte utvides med en uke fra våren 2017. Forslaget følger opp Regjeringens plan om å utvide perioden for studiestøtte fra ti til elleve måneder, med en uke av gangen.

Studenter i fagskolen foreslås retten til å søke om studiestøtte til delstudier i utlandet. ONF og ANSA mener forslaget er viktig for internasjonalisering av fagskolen og studentenes rettigheter.  Les saken her.  

Statsbudsjettet viser likevel et fortsatt behov for å understreke nødvendigheten av å flytte eierskapet av fylkeskommunale fagskoler til staten. Endring  i eierskap var en hovedanbefaling i Fagskoleutvalgets NOU fra 2014, Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg, for å styrke utdanningsveien. Regjeringen har anledning til å følge opp anbefalingen i Stortingsmeldingen om fagskolen som legges fram senere i høst.  

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: