Resolusjoner

Resolusjoner

Resolusjoner

ONFs landsmøte vedtar resolusjoner, som er kortere politiske uttalelser om aktuelle temaer.

Les uttalelser vedtatt i ONF her (under arbeid)