Velkommen til ny politisk rådgiver

Kim Terje Loraas

Kim Terje Loraas er ansatt som ny politisk rådgiver for ONF, og bringer med seg verdifull erfaring fra organisasjonslivet.

Kim er utdannet sosialantropolog og lektor, og har lang erfaring som politisk rådgiver både nasjonalt og internasjonalt, fra organisasjoner som Redd Barna og Regnskogsfondet. Han har også jobbet som politisk rådgiver på Stortinget i en kortere periode, mens han de siste fire årene har jobbet som lærer.

– Gjennom mange år innenfor organisasjonslivet har «den røde tråden» i mitt arbeid vært å jobbe med å styrke ulike gruppers rettigheter. Etter å ha arbeidet de siste fire årene som lærer så følte jeg at jeg «måtte» tilbake til det politiske arbeidet igjen. Jeg gleder meg til å kunne bruke min erfaring fra både interessepolitisk arbeid og formidling til å arbeide med å styrke fagskolestudentenes rettigheter fremover, sier Kim.

Kim startet i stillingen under Arendalsuka, og mange samarbeidspartnere og tillitsvalgte har allerede rukket å bli litt kjent med han.

– Kim fikk en kickstart på jobben under Arendalsuka og han har allerede bevist at han var den riktige kandidaten for jobben. Med hans bakgrunn fra både interessepolitikk og som rådgiver på Stortinget så har han viktig erfaring fra «begge sider av bordet» som vil komme godt med i jobben som politisk rådgiver hos ONF, sier leder i ONF Henning Skau.

Kim har allerede store ambisjoner på vegne av ONF de kommende årene. Han mener at Fagskolefeltet er svært spennende fordi det er åpenbart at vi trenger å styrke fagskolesektoren vesentlig. ONF har bred politisk støtte blant arbeidslivsorganisasjonene og de politiske partiene om at fagskolen er viktig for å kunne løse fremtidens samfunnsutfordringer. Det kommer mange politiske lovnader, men lite konkret politikk. Samtidig gir denne brede enigheten et stort potensial for gjennomslag for ONF sin politikk de kommende årene, mener Kim

– Høyere yrkesfaglig utdanning må opp på et høyere nivå i NKR (nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk) og det er et åpenbart behov for å styrke studentenes økonomiske rammebetingelser og velferdsordninger. De omstillingene som kreves på vei ut av en pandemi og inn i det grønne skiftet gjør at det må legges særlig vekt på hvordan fagskolesektoren skal rustes opp fremover, sier Kim videre.

Vi i ONF er veldig glade for å ha med Kim på laget. 

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: