ONFs Landsmøte 2022

Landsmøte 2022

Årets landsmøte i ONF ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen lørdag 2. – søndag 3. april. Det var et stort engasjement og mange gode diskusjoner blant de mange studentrepresentanter og tillitsvalgte i ONF som var til stede.

Landsmøte er det høyeste beslutningsorganet i ONF og den viktigste årlige møteplassen for ONF, både som et politisk verksted og som et sosialt samlingspunkt for medlemmene. Det var svært gledelig etter to år med digitale landsmøter at vi endelig kunne møtes fysisk igjen. Det ble fort et stort engasjement og samhold blant medlemmene som var tilstede. I løpet av helgen var det over 80 personer til stede, inkludert gjester og innledere. Leder Henning Skau synes helgen gikk over all forventing.

-Jeg er svært fornøyd med et godt gjennomført landsmøte hvor det ble vedtatt mye god og viktig politikk og prioriteringer for ONF for den neste perioden. Det gir et ekstra energitilskudd til organisasjonen fremover med et så godt oppmøte og kontinuerlig stort engasjement fra medlemmene gjennom hele landsmøtet­­, sier Skau

Oppvarming til landsmøtet på torsdagen og fredag

For å sette stemningen på arrangementet ble det gjennomført teambuilding der deltagerne fikk mulighet til å bli bedre kjent med hverandre, kvelden ble avsluttet med et «Fagskolenach» på kvelden hvor en rekke dyktige ungdomspolitikere fra Rød ungdom, Sosialistisk ungdom, AUF, Senterungdommen, Unge Venstre, Unge Høyre og FpU diskuterte fremtidens fagskolepolitikk. Dette arrangementet engasjerte stort, og var en god start på en helg med mange konstruktive diskusjoner.

I forbindelse med vårt landsmøte inviterte ONF også til en jubileumsmarkering på fredagen for å feire organisasjonens 10-års jubileum. Dette kan du lese mer om her:

Hilsninger og besøk fra NOKUT

I løpet av helgen fikk Landsmøtet mange hilsninger fra lederne i de forskjellige politiske partiene, og statsråd for høyere utdanning og forskning Ola Borten Moe. På lørdag fikk landsmøtet besøk fra NOKUT som snakket om deres arbeid med kvalitet i fagskoleutdanningen. Deltakerne på landsmøtet fikk innføring i hvordan det arbeides for å øke kvaliteten i fagskolen fra både fagskolen, NOKUT og studentenes side, etterfulgt av workshop i kvalitetsarbeid.

Et politisk verksted

I løpet av Landsmøtet vedtok organisasjonen nytt arbeidsprogram, endringer i politisk plattform og endringer i vedtekter for organisasjonen.

Arbeidsprogrammet er i år blitt omstrukturert, konkretisert og enda tydeligere på hva som skal prioriteres for ONF i kommende periode, både når det gjelder det politiske arbeid, kommunikasjon- og informasjonsarbeid, organisasjon- og medlemsoppfølging og eksternt samarbeid.

Landsmøtet la tydelig vekt på å styrke studentenes velferdsordninger fremover. Det ble vedtatt at det skal arbeides for en økt tilgang til psykiske helsetjenester og lavterskeltilbud for fagskolestudentene, hvor det legges vekt på at det er kommunene, fagskolene og studentsamskipnadene sammen som har et felles ansvar for å sikre disse tilbudene. Landsmøtet gikk også inn for å styrke prioriteringen av studentombudsordningen for fagskolestudentene i tråd med Hurdalsplattformen, og at denne ordningen skal finansieres over statsbudsjettet.

ONF vedtok også å arbeide for å øke studiestøtten fra lånekassen fra 1,5G til 2G, for å dekke studentenes reelle utgifter, i tillegg til at studentene må inkluderes i dagpengeordningen. Dagens studiestøtte for heltidsstudenter tilsvarer rundt 1,2G (126 000kr). ONF krever at studiestøtten økes til 2G (212 800 kr). Henning Skau, leder av ONF er fornøyd med vedtaket gjort av landsmøtet.

-Dagens studiestøtte gjør at studenter går tusenvis av kroner i minus hver måned, og ONF mener at 2G er et mer riktig nivå som legger til rette for at flere skal ha den reelle muligheten til å studere uten at de skal lide økonomisk», sier Skau. De har typiske voksenforpliktelser som huslån og småbarn. Økt studiestøtte gir flere muligheten til å studere, sier Skau.

Æresmedlemskap

Det ble også tildelt æresmedlemskap i organisasjonen til Kjersti Bjørnevik som tok initiativ til å stifte ONF og Knut Erik Beyer-Arnesen jobber som fagsjef for utdanning i Abelia og er styreleder for Forum for Fagskoler (FFF). Du kan lese mer om æresmedlemskapene her: Nye æresmedlemmer i ONF 2022 • ONF (fagskolestudent.no)

Thea Tuset gjenvalgt som nestleder 

En viktig del av Landsmøtet er å velge nye tillitsvalgte for det kommende året. Ledervervet i organisasjonen er et toårig verv og var ikke til valg i år. Som nestleder for organisasjonens kommende periode ble Thea Tuset gjenvalgt som nestleder.

-Jeg er beæret over tilliten fra Landsmøtet om å få gå inn i periode nummer to som nestleder. Som jeg har påpekt i helgen – vi fagskolestudenter fortjener at samfunnet vet hva vi kan, og ikke bare det – men at vi kan. Derfor vil jeg i året som kommer fortsette arbeidet med å synliggjøre oss fagskolestudenter, og sørge for at kunnskapen og kompetansen vi innehar blir anerkjent.

Thea Tuset, nestleder i ONF

Nye tillitsvalgte 2022 – 2023  

Vi er glad for å få med mange nye tillitsvalgte i organisasjonen det kommende året og gleder oss til å samarbeide med dere for å utvikle organisasjonen videre og jobbe for fagskolestudentenes interesser. De nye tillitsvalgte tiltrår fra 01.07.2022 og består av følgende:

Hovedstyret: 
Ingrid Marie Aarre
Tom Alexander Østensen
Finn Jacobsen

Landsstyret:
Tommy Raaen
Vetle Ree
Joakim Gjerde
Niklas Frogner
Anne Irene Melbø
Suann H. Børnes

Kontrollkomiteen:
Lennart Tveita
Nils Øverby
Alice Lavik Lammetun 

Valgkomiteen:
Bendik Mong
Inger Johanne Tjelta Hivand
Annica Marie Fosli

Avtakking

I år var det flere av de tillitsvalgte som ga seg etter flere år i organisasjonen, disse har betydd mye for det samholdet og for den videre utviklingen av organisasjonen. Vi vil gjerne takke Vilja Askelund, Åse Kleven, Marion Aserud Dahlen, Simen Eskerud, Silje Sørensen og Mathias Hillgren for den innsatsen dere har gjort for fagskolestudentene.

Fra venstre Silje Sørense, Åse Kleven, Mathias Hillgren, Marion Aaserud Dahlen, Vilja Askelund, Simen Eskerud
Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: