Intervju med påtroppende landsstyremedlem Joakim Gjerde

Navn, alder, verv i ONF?

Joakim Andrè Arntzen Gjerde, 20 år.
Påtroppende landsstyremedlem.

Hvor kommer du fra?

Jeg kommer fra Kristiansund, i Møre og Romsdal.

Hvilken fagskoleutdanning har du/hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du?

Jeg studerer utdanningen dekksoffiser på ledelsesnivå, ved Fagskolen i Møre og Romsdal.

Hvordan kom du frem til ditt valg av studieretning?

Jeg trives godt på sjøen, bor ved kysten og er meget interessert i olje- og offshorenæringen. Dette er framtiden slik jeg ser det.

Hvor lenge har du kjent til ONF, og vært aktiv i organisasjonen?

Min skole ble medlem av ONF sent 2021, og jeg har hørt om ONF fra omtrent samme tidspunkt. Dette er min første periode som aktiv og tillitsvalgt i ONF.

Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg i ONF?

Jeg stilte til valg i ONF fordi jeg har mange meninger og synspunkter om det ONF arbeider med, og jeg vil gjøre en innsats og en forskjell for fagskolestudentene.

Hva innebærer ditt verv i ONF (og evt. hva er ditt ansvarsområde)?

Som tillitsvalgt i ONF så har jeg et ansvar for å være budbringer mellom studentene og organisasjonen. Som medlem av landsstyret så har jeg et ansvar for å bidra til en styrket, effektiv og strukturert framtid for fagskolestudentene.

Hvordan planlegger du for å klare å kombinere jobb/studie med vervet i ONF?

Jeg kommer til å prioritere ganske likt mellom skole, ONF og jobb.

Hva mener du er viktig for ONF å prioritere i sitt arbeid fremover, og hvilke virkemidler synes du at vi skal ta i bruk i dette arbeidet?

Jeg mener at ONF bør prioritere markedsføring av utdanningstilbudene til fagskolene fremover, gjennom enten sosiale medier eller fysisk oppmøte på “stands” i forkant av søknadsfristene til høyre yrkesfaglig utdanning.

En av ONFs viktigste arbeidsoppgaver er å styrke studentdemokratiet ved fagskolene. Hva er et godt studentdemokrati for deg, og hvorfor er det så viktig?

Et godt studentdemokrati er et studentdemokrati som fungerer godt, og er tilstedeværende og aktivt gjennom hele studiet. Studentrådet er et selvstendig råd som er uavhengig av skolens ledelse. Studentrådet gjør det veldig enkelt å påvirke sin egen utdanning. Dette ser jeg på som veldig viktig. Vi studenter utdanner oss innen høyere utdanning, og det er viktig at vi selv er med på å forme den studenthverdagen vi selv ønsker. Vi må bli flinkere på å bruke den tydelige stemmen vi studenter faktisk har.

Har du noen interesser/hobbyer du liker å gjøre på fritiden?

På fritiden min så er jeg aktiv som førstehjelper i Røde Kors sitt hjelpekorps. Dette innebærer at jeg blant annet er ute på henteoppdrag i fjellet og deltar på leteaksjoner etter savnede.

Hva er det som motiverer/inspirerer deg?

Det som motiverer meg selv er å se hvordan jeg kan være med å påvirke resultater gjennom min egen arbeidsinnsats.

Hva er ditt største ønske på vegne av alle fagskolestudentene fremover?

Mitt største ønske for studentene framover er at Norge faktisk får et innblikk i hvor viktig vår yrkesfaglige utdanning er. Høyre yrkesfaglig utdanning er framtiden, og dette mener jeg må synliggjøres og tydeliggjøres i sterkere grad. Vi har allerede en tydelig stemme, og jeg mener denne stemmen må brukes enda mer fremover.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: