Intervju med påtroppende hovedstyremedlem Tom Alexander Østensen

 

 

 

 

 

Navn, alder, verv i ONF?

Tom Alexander Østensen, 28 år gammel.
Hovedstyremedlem for perioden 2021-22, og påtroppende hovedstyremedlem for perioden 2022-23.

Hvor kommer du fra?

Stor-Elvdal, i Innlandet

Hvilken fagskoleutdanning har du/hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du?

Jeg studerte ved Fagskulen i Vestland i 2019 – 2021. Her fullførte jeg en fagskolegrad innen bygg, hvor jeg studerte om prosessen på byggeprosjekter fra start til ende. Dette var veldig lærerikt og givende når du ønsker å fordype deg i byggebransjen.

Hvordan kom du frem til ditt valg av studieretning?

Jeg har mesterbrev som møbelsnekker, men ønsket å fordype meg innen byggfag slik at jeg kunne ta på meg større roller i byggenæringen og utvikle meg innen faget jeg har utdannelse i.

Hvor lenge har du kjent til ONF, og vært aktiv i organisasjonen

Jeg har kjent til ONF siden jeg startet på fagskolen i 2019, men ble mer aktiv og samarbeidet med ONF fra 2020 til jeg endelig tok steget med å stille til verv som tillitsvalgt fra 2021.

Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg i ONF?

Jeg bestemte meg for å stille til gjenvalg fordi ettersom jeg har fått en stadig økt motivasjon for å jobbe for fagskolestudentenes interesser, etter å ha jobbet for studentenes interesser og fremmet deres stemme de siste 2-3 årene. Jeg føler på et sterkt engasjement for ONF sitt arbeid, og jeg kjenner at jeg ikke er ferdig med å bidra i dette arbeidet på vegne av fagskolestudentene.

Hva innebærer ditt verv i ONF (og evt. hva er ditt ansvarsområde)?

Som hovedstyremedlem er jeg med på å lede det økonomiske og utøvende organet i organisasjonen. Hovedstyret skal sørge for at driften til ONF styres i henhold til styringsdokumenter og andre beslutninger som er fattet av de tillitsvalgte. I tillegg utarbeider og vedtar hovedstyret årlig budsjett for organisasjonen som legges frem for landsstyret.

Hvordan planlegger du for å klare å kombinere jobb/studie med vervet i ONF?

Nå har jeg allerede sittet i hovedstyret i ett år, og fått inn gode rutiner for å kombinere tiden mellom jobb og arbeidsmengden som vervet i ONF krever av meg. I tillegg, en fordel med at jeg bor og jobber i Bergen gjør at jeg også har lettere tilgang til å bistå ONF sitt arbeid i vestlandsregionen. For meg handler det også om å ha en god kommunikasjon med arbeidsgiver, og skape forståelse for det viktige arbeidet som ONF gjør.

Hva mener du er viktig for ONF å prioritere i sitt arbeid fremover, og hvilke virkemidler synes du at vi skal ta i bruk i dette arbeidet?

Etter at vi har vært gjennom en pandemi hvor det har vært lite skolebesøk og hvor synligheten utad har vært vanskelig å opprettholde like sterkt, så mener jeg et av fokusene som vi burde ha fremover er å styrke synligheten og kontakten med medlemslagene våre. Det er viktig å vise oss frem i enda sterkere grad til både studentene og lærere igjen. Det er også viktig at ONF bistår i å styrke kontakten mellom fagskolene innad i regionene, slik at fagskolene sammen kan samarbeide bedre for å styrke studentmiljøene i regionene.

Personlig har jeg et stort engasjement for at arbeidet for studentvelferden for fagskolestudentene fremover. Det er viktig at fagskolestudentene også blir inkludert i de ulike studentmiljøene i regionene for å heve anerkjennelsen for fagskolestudentene og for at man er likeverdig student, uavhengig av alder og utdanning. Fagskolestudentene er studenter med yrkesfaglig erfaring som arbeider i det daglige på en annen måte, men de har fortsatt en høyere utdanning som lett kan plasseres på samme nivå som en bachelorutdanning. Derfor mener jeg nøkkelordet fremover er synlighet.

En av ONFs viktigste arbeidsoppgaver er å styrke studentdemokratiet ved fagskolene. Hva er et godt studentdemokrati for deg, og hvorfor er det så viktig?

Et godt studentdemokrati er når alle studentene kjenner til studentorganet ved fagskolen, og studentene føler at studentorganet fungerer godt. Fagskolen har et godt studentdemokrati når fagskolen selv inkluderer studentdemokratiet i sine avgjørelser og vil styrke deres arbeid. Det er viktig at studentdemokratiet har en tydelig og kontinuerlig tilstedeværelse ved fagskolene, og at studentorganet har gode overgangsrutiner mellom hvert skoleår slik at studentdemokratiet ikke svekkes mellom skoleårene.

Har du noen interesser/hobbyer du liker å gjøre på fritiden?

Jeg har alltid vært en energisk og utadvendt kar som har plukket opp mange interesser og prøvd mye rart, men det er en få ting som har satt seg.

Jeg har alltid hatt en nerdete interesse i Gaming og Fantasy siden jeg var ung, men den nerdete siden har utviklet seg til en hobby i rollespill som Dungeons & Dragons i nyere tid. Jeg har også en stor interesse innen MCU (Marvel Cinematic Universe) som fanget meg tidlig. Ellers liker jeg å drive med snekring, arrangere pubquiz, og skuespill, fra tid til annen.

Hva er det som motiverer/inspirerer deg?

Det som motiverer meg er fagskolestudentene selv. Hver gang jeg snakker med dem og får innblikk i deres saker og frustrasjoner, så skaper det engasjement hos meg for å fremme deres stemme og saker. Jeg blir også motivert av å engasjere andre til å være aktive og tale for fagskolestudentenes interesser. Det gir meg stor glede når man får styrket stemmen og synligheten for høyere yrkesfaglig utdanning.

Hva er ditt største ønske på vegne av alle fagskolestudentene fremover?

Mitt største ønske er dette at det blir en selvfølge at fagskolestudentenes stemme skal inkluderes og at fagskolestudentene skal kunne påvirke i avgjørelser innenfor høyere yrkesfaglig utdanning. Dette gjelder alle avgjørelser, uavhengig om det er på en lokal fagskole, regionalt, nasjonalt eller på internasjonalt nivå.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: