Intervju med påtroppende hovedstyremedlem Niklas Frogner

Navn, alder, verv i ONF?

– Niklas Frogner, 31 år gammel. Avtroppende landsstyremedlem og påtroppende hovedstyremedlem. 

Hvor kommer du fra?

– Jeg flyktet fra Horten en gang på 2010-tallet til Tønsberg, før jeg til slutt bosatte meg i Oslo (og omegn). Jeg starta på landet og endte opp i byen.

Hvilken fagskoleutdanning har du/hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du?

– Jeg har en høyere yrkesfaglig grad i 3D Game Design ved Noroff Fagskole. Jeg er nettopp ferdig med første året av en bachelor i Organisasjonspsykologi ved ONH. 

Hvordan kom du frem til ditt valg av studieretning?


– Som et barn av 90-tallet så har jeg ofte tenkt “hvor fett hadde det ikke vært å jobbe med spill?!”. Så når pandemien smalt så tok jeg sjansen og skaffet meg kompetansen. Nå tar jeg organisasjonspsykologi fordi jeg ønsker å jobbe som «lead» eller «art-director» innen spill-produksjon. 

Hvor lenge har du kjent til ONF, og vært aktiv i organisasjonen?


– Jeg ble først kjent med ONF i 2021 da daværende leder av ONF kom for å holde en presentasjon om ONF for meg og studentrådet på Noroff. To uker senere deltok jeg på høstseminaret til ONF, og i desember ble jeg valgt som medlem av valgkomiteen, gjennom suppleringsvalg. Våren 2022 ble jeg valgt som medlem av landsstyret, og i år ble jeg valgt som medlem av hovedstyret. 

Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg, eventuelt gjenvalg, i ONF?


– Jeg synes det er utrolig gøy å jobbe med studentpolitikk, og fagskolepolitikk er spesielt gøy fordi ONF får så utrolig mye utrettet på vegne av fagskolestudentene. De siste årene har høyere yrkesfaglig utdanning og vilkårene til fagskolestudenter virkelig blitt satt på agendaen, og dette ønsker jeg å være med på, og jobbe for, på vegne av alle høyere yrkesfaglige studenter i Norge.  

Hva innebærer ditt verv i ONF (og evt. hva er ditt ansvarsområde)?


– Som hovedstyremedlem er jeg en del av den “utøvende” funksjonen i ONF. Hovedstyret har noen flere møter en landsstyret, og man kan vel si man er litt mer “hands-on”, eller rettere sagt involvert, i saker og representasjoner ONF er en del av. Jeg sitter som studentrepresentant i Fagrådet for kreative og digitale fag, og ble nylig valgt inn til Nasjonal klagenemnd. I ONF får man muligheten til å delta på så mye som man ønsker og har kapasitet til, så jeg satser på en periode full av god studentrepresentasjon og politikk. 

Hvordan planlegger du for å klare å kombinere jobb/studie med vervet i ONF? 


– Jeg jobber med studentinvolvering hos Noroff. Noe som gjør at mye av arbeidet mitt i ONF er relevant for jobben min også. Studiet mitt er også på nett, så min løsning er relativt fleksibel og innebærer i stor grad selvstyrende arbeidsdager. 

Hva mener du er viktig for ONF å prioritere i sitt arbeid fremover, og hvilke virkemidler synes du at vi skal ta i bruk i dette arbeidet? 


– Personlig har jeg 3 hjertesaker: 

Sak 1: NOKUT har nylig publisert en lenge ettertraktet rapport på NKR (Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk). I denne rapporten så ble det foreslått en åpning for høyere yrkesfaglige utdanninger over nivå 5. Å få annerkjennelse for den kompetansen man har fra en fagskole har lenge vært på agendaen og nå har vi virkelig muligheten til å «smi mens jernet er varmt» politisk!  

Sak 2: Vi må få på plass et nasjonalt studentombud! De store fagskolene har ofte et samarbeid med et universitet, eller høyskole, om et studentombud. Dette gjelder imidlertid ikke alle fagskolene i Norge. Et nasjonalt studentombud vil være løsningen på dette og sikre at alle studenter i Norge har tilgang på et studentombud slik det er lovfestet. Det er selvsagt flere grunner til å ha et nasjonalt studentombud, men la oss starte med å sikre tilgangen for alle!

Sak 3: At «flaskehalsen» til NOKUT blir fjernet. Per i dag så bruker NOKUT lang tid på å godkjenne utdanninger. Når næringslivet «bestiller» en utdanning så tar det opp imot tre år før de første studentene er uteksaminert. Næringslivet skriker etter høyere yrkesfaglig kompetanse, men institusjonene klarer ikke holde følge med behovet slik det er i dag. Får vi bort denne flaskehalsen så vil også kvaliteten på de utdanningene som tilbys øke da NOKUT vil ha større muligheter til å gjennomføre tilsyn og godkjenne områdeakkrediteringer for fagskoler som kvalifiserer til dette. Totalt vil dette gi flere utdanningsmuligheter til studentene, med høyere kvalitet på utdanningen som tilbys. 

En av ONFs viktigste arbeidsoppgaver er å styrke studentdemokratiet ved fagskolene. Hva er et godt studentdemokrati for deg, og hvorfor er det så viktig? 


– Et godt studentdemokrati for meg er at studentene er representert i alle organer på hver enkelt fagskole der det fattes avgjørelser, som direkte eller indirekte, påvirker studentenes studiehverdag. Hos mindre fagskoler kan dette løses ved at administrasjonen har samlinger med alle studentene for dialog, og hos de store så kan dette sees som lokale og nasjonale studentråd med demokratisk valgte studentrepresentanter. Overordnet er det viktigste her at studentene får sine rettigheter ivaretatt, og at de får reelle muligheter til å medvirke der de har rett til det. 

Hva er det som motiverer/inspirerer deg?


– I studentpolitikken er det nok gjennomslag som motiverer meg mest til å fortsette arbeidet – litt sånn «vann på mølla», kan man vel si. I de periodene hvor det er lengre mellom gjennomslagene så hjelper det stort for meg å se at de sakene ONF jobber for har fremgang, selv om det kan være langt igjen til mål. Det som inspirerer meg mest, er å se engasjerte studenter bruke stemmen sin.

Hva er ditt største ønske på vegne av alle fagskolestudentene fremover? 


– Mitt største ønske på vegne av alle fagskolestudenter er at vi i så nær fremtid som mulig, har muligheten til å ta en høyere yrkesfaglig utdanning på det nivået som vi ønsker og som arbeidslivet etterspør. Den setningen var «en munnfull», men jeg «krysser fingrene» for at regjeringen hører på anbefalingen i NOKUTs sluttrapport som anbefaler høyere yrkesfaglig utdanning på nivå 6,7 og 8. Samtidig håper jeg på at de innvilger mer penger til HK-dir og NOKUT, selvsagt. 

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: