Intervju av landsstyremedlem Niklas Alexander Frogner

                                                                                                                                                                         

Navn, alder, verv i ONF?

Niklas Alexander Frogner, 30 år gammel.
Landsstyremedlem for perioden 2022-2023, og tidligere medlem av valgkomiteen for perioden 2021-2022.

Hvor kommer du fra?

Jeg kommer fra et lite sted som er mer kjent for sin ferge enn noe annet, nemlig Horten.

Hvilken fagskoleutdanning har du/hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du?

Jeg ble uteksaminert som 3D-spilldesigner nå i juni, og har tatt høyere fagskolegrad hos Noroff Fagskole. Så, med andre ord så studerer jeg for å lære å lage dataspill.

Hvordan kom du frem til ditt valg av studieretning?

Da jeg var yngre så tenkte jeg ofte «hvor kult hadde det ikke vært å lagd spill?». Etter mange år som coach innenfor salg, og diverse andre påstartede utdannelser, så startet jeg på en utdannelse som ville ta meg nærmere den drømmen.

Hvor lenge har du kjent til ONF, og vært aktiv i organisasjonen?

Jeg ble først introdusert for ONF høsten 2021 da jeg ble valgt inn i det nasjonale studentrådet hos Noroff. Da kom leder for ONF, Henning Skau, for å holde en presentasjon for studentrådet. Dette var da to uker før ONF sitt årlige høstseminar. På høstseminaret så ble vi informert om at ONF trengte flere tillitsvalgte supplert inn i ONFs organer for inneværende periode. Dette endte med at jeg stilte til valg og endte opp som medlem av valgkomiteen.

Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg i ONF?

Jeg følte at jeg kunne være med å gjøre en forskjell. Fagskoleutdannelsen, den praktisk rettede utdannelsen, er noe jeg ser på som fremtidens måte å lære på. Dessverre så får den alt for lite oppmerksomhet og sjelden den annerkjennelsen den fortjener i Norge. Dette er noe jeg ønsker å gjøre noe med.

Hva innebærer ditt verv i ONF (og evt. hva er ditt ansvarsområde)?

Som medlem av Landsstyret i ONF så innebærer mitt verv å delta på landsstyremøter hvor jeg er med på å ta organisatoriske og politiske valg på vegne av ONF. Jeg har en stor personlig interesse i å løfte frem andre mennesker. Som medlem av Landsstyret så håper jeg at jeg kan bidra med å løfte frem medlemmenes stemme i viktige saker, og være med å legge til rette for at ONF er en slagkraftig organisasjon som skaper gjennomslag for våre kampsaker.

Hvordan planlegger du for å klare å kombinere jobb/studie med vervet i ONF?

Jeg har allerede kombinert fulltidsjobb, med fulltidsstudium og en deltidsjobb i to år ved Fagskolen Noroff, I tillegg til dette så har jeg også ledet det nasjonale studentrådet ved Noroff og sittet som medlem i ONFs valgkomié. Ettersom jeg er ferdig med utdanningen min nå i sommer så tenker at jeg at jeg har god tid til å engasjere meg videre som landsstyremedlem i ONF.

Hva mener du er viktig for ONF å prioritere i sitt arbeid fremover, og hvilke virkemidler synes du at vi skal ta i bruk i dette arbeidet?

Jeg tror at i tiden fremover så blir ONF sin viktigste jobb synlighet og informasjon. Vi har kommet veldig langt i å rekruttere inn fagskoler som medlemmer i ONF, og mange flere politikere har definitivt lært å kjenne ONF. Allikevel vet «vanlige» folk, som arbeidsgivere, unge og foreldre, lite om hva en fagskoleutdanning faktisk innebærer.

En av ONFs viktigste arbeidsoppgaver er å styrke studentdemokratiet ved fagskolene. Hva er et godt studentdemokrati for deg, og hvorfor er det så viktig?

Et godt studentdemokrati er et demokrati som er stiftet av studentene selv, som evner å samarbeide på en transparent og produktiv måte med fagskolen. Studentdemokratiet må kjenne til rettighetene til studentene slik at de kan skolere studentene i nettopp disse. Studentdemokratiet bør til syvende og sist jobbe for å gjøre seg selv overflødig (ettersom da vil samarbeidet mellom fagskolen og studentene teoretisk sett gå på skinner), men samtidig være representert i alle avgjørelsesorganer på fagskolen som involverer dem selv.

Har du noen interesser/hobbyer du liker å gjøre på fritiden?

Vennene mine sier jeg er en arbeidsnarkoman som sjeldent gjør noe annet en å jobbe. Sannheten er at jeg har vært heldig nok til å finne «jobber» jeg liker å bruke tid på. Når jeg ikke jobber så liker jeg å bruke fritiden på trening eller å gjøre sosiale ting med venner.

Hva er det som motiverer/inspirerer deg?

Lite motiverer meg mer enn å se andre lykkes.

Hva er ditt største ønske på vegne av alle fagskolestudentene fremover?

At fagskolestudentene får den respekten og annerkjennelsen de fortjener av sine arbeidsgivere og av samfunnet, med sistnevnte tenker jeg da spesielt på politikerne.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: