Intervju av 1.vara til landsstyret Dani Thomassen

Navn, alder og verv i ONF?

– Dani Thomassen, 26 år gammel og 1.vara til landsstyret.

Hvor kommer du fra?

– Je kjem fra Tynset. Men bor på Holter i Nannestad kommune.

Hvilken fagskoleutdanning har du/hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du?

– Je har gått to år fulltid på anleggslinja ved fagskolen innlandet, avdeling Gjøvik. Uteksaminert nå, i juni 2023.

Hvordan kom du frem til ditt valg av studieretning?

– Je har alltid likt anlegg med store maskiner og sprengstoff i spissen. Jobbet i anleggsbransjen i seks år før je begynte å studere. Da muligheten for studie dukket opp var det derfor naturlig å søke på anleggslinja.

Hvor lenge har du kjent til ONF, og vært aktiv i organisasjonen?


– Je ble kjent med ONF da jeg begynte i studentrådet ved oppstart på skolen i 2021.

Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg, eventuelt gjenvalg, i ONF?


– Je valgt å stille tell valg i landsstyre da je er svært opptatt av studentvelferd. Jeg tror ONF har en svært interessant tid i møte, og vil være med å bistå så godt jeg kan.

Hva innebærer ditt verv i ONF (og evt. hva er ditt ansvarsområde)?


– Mitt verv som 1. vara tell hovedstyret innebærer at Je har møteplikt, samt tale- og forslagsrett, og skal møte på alle landsstyremøter, og jeg har stemmerett hvis noen melder frafall.

Hvordan planlegger du for å klare å kombinere jobb/studie med vervet i ONF?


– Je jobber turnus og reiser veldig mye tell nord-Norge i jobben. Bedriften je jobber for er interessert i ONF, og vil tilrettelegge så godt som mulig. Je kjems også tell å bytte skift for å kunne møte opp på møter samt bistå i mitt verv.

Hva mener du er viktig for ONF å prioritere i sitt arbeid fremover, og hvilke virkemidler synes du at vi skal ta i bruk i dette arbeidet?


– Je mener å kunne høyne innplasseringen i NKR fra nivå 5 til 6, 7 og 8 for å møte etterspørselen fra arbeidslivet er en viktig prioritering. Det er også viktig at vi følger opp saker fra de forskjellige skolene, og at studentvelferden er på topp. Dette gjelder også for deltids- og nettstudenter.

En av ONFs viktigste arbeidsoppgaver er å styrke studentdemokratiet ved fagskolene. Hva er et godt studentdemokrati for deg, og hvorfor er det så viktig?


– Et godt studentdemokrati for meg innebærer et godt studentråd med medlemmer som er spredt ut i de forskjellige studieretningene. De tillitsvalgte må også være interesserte og delaktige i arbeidet med å spre informasjon samt ta opp viktige saker for dens fagretning/klasser og ta det videre til studentrådet.

Hva er det som motiverer/inspirerer deg?


– Å kunne hjelpe andre. Enkelt og greit.

Hva er ditt største ønske på vegne av alle fagskolestudentene fremover?


– At vi skal bli tatt mer på alvor, og mer likestilt med andre utdanningsinstitusjoner.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: