Intervju med påtroppende hovedstyremedlem Ingrid Marie Aarre

Navn, alder og verv i ONF?

Ingrid Marie Aarre, 26 år.
Påtroppende medlem av Hovedstyret.

Hvor kommer du fra?

Jeg kommer fra Kvernaland, Jæren.

Hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du?

Jeg er student ved Norges Grønne Fagskole – Vea.
Der studerer jeg Botanisk Design og Ledelse.

Hvordan kom du frem til ditt valg av studieretning?

Etter å ha jobbet flere år som blomsterdekoratør ønsket jeg å formalisere utdanningen min. Jeg søkte meg til Vea for å begynne på et fagbrev. Der fikk jeg kjennskap til studiet jeg tar nå, og jeg møtte elevene som gikk der og ble kjent med lærerne. Etter endt fagprøve ønsket jeg å videreutvikle meg i faget. Botanisk Design og Ledelse ved Vea ble det naturlige valget. Jeg visste at jeg ville få en utdannelse av høy kvalitet på en skole jeg var blitt veldig glad i. Det er ikke utenkelig at jeg befinner meg tilbake om kort tid for enda mer faglig påfyll.

Hvor lenge har du kjent til ONF og vært aktiv i organisasjonen?

Jeg har kjent til ONF siden jeg ble leder i Studentforum ved Norges Grønne Fagskole-Vea i 2019, men jeg ble ikke aktiv før i år. Det var i oppkjøringen mot landsmøtet i mars 2021 at jeg ble virkelig kjent med alt ONF jobber med, og dette inspirerte meg til å lære mer og delta mer aktivt i organisasjonen.

Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg i ONF?

Jeg ønsker å jobbe for fagskolestudentene. Jeg har gjennom min tid på Vea vært leder i Studentforum og sittet i styret til skolen. Nå som jeg er ferdig med min utdanning våren 2021 ønsker jeg å jobbe videre med å forbedre studentenes hverdag, samt jobbe for at fagskoleutdanning skal likestilles med annen høyere utdanning.

Hva innebærer ditt verv i ONF?

Når jeg sitter i hovedstyret så skal jeg jobbe med den daglige driften av organisasjonen. Dette er mitt første år i vervet. Jeg gleder meg til å bli enda bedre kjent med organisasjonen og oppgavene mine.

Hvordan har du tenkt å kombinere jobb/studie med vervet i ONF?

Nå som jeg avslutter studiet mitt ved fagskolen planlegger jeg å bruke samme engasjement og tid i organisasjonsarbeidet som jeg gjorde under studiet mitt. Jeg er heldig som har en fleksibel jobb som er positiv til at jeg engasjerer meg faglig.

Hva mener du er viktig for ONF å prioritere i sitt arbeid fremover, og hvilke virkemidler synes du at vi skal ta i bruk i dette arbeidet?

Jeg ønsker at ONF skal jobbe mer direkte med de tillitsvalgte ved fagskolene. Å lære opp lederne i Studentforum vil styrke studentdemokratiene rundt om i landet. Disse er viktige for at studentenes stemmer skal bli hørt. Å invitere studentrepresentantene til regelmessige dialogmøter tror jeg også vil gjøre ONF mer synlig overfor fagskolene.

En av ONFs viktigste arbeidsoppgaver er å styrke studentdemokratiet ved fagskolene. Hva er et godt studentdemokrati for deg, og hvorfor er det så viktig?

Et godt studentdemokrati er for meg en samling engasjerte studenter som ønsker å forbedre sitt lærested. De skal ivareta studentenes interesser og være et bindeledd mellom studentene og ledelsen ved skolen. Hvis ONF kan bidra til å styrke studentutvalget vil dette ha en positiv innvirkning på studentenes handlingsrom.

Har du noen interesser/hobbyer du liker å gjøre på fritiden?

På fritiden liker jeg veldig godt å lage mat. Jeg baker brød, kan gjerne bruke flere timer på middag og har alltid et fermenteringsprosjekt på gang. For tiden holder jeg på å lage kimchi. Det er spesielt morsomt å lage mat til venner og familie. Samboeren og jeg liker også å gå på tur. Fra vår til høst, finner du oss i Nordmarka. Jeg er veldig glad i musikk. Når vi får lov til å samles igjen ser jeg frem til å kunne gå på konserter igjen, og kanskje til og med gå på en festival. Ting jeg elsker og gjerne skulle gjort mer av er å lese, stå på ski og fiske.

Hva er det som motiverer/inspirerer deg?

Jeg liker å jobbe med hendene. Jeg finner inspirasjon i naturen. Linjer, tekstur, farger og kontraster. Jeg blir inspirert av mennesker som er engasjerte, drivende og har viljen til å sette seg mål og jobbe mot dem. De motiverer meg til å gjøre det samme.

Hva er ditt største ønske på vegne av alle fagskolestudentene fremover?

Mitt største ønske er at fagskolestudentene får møte til åpne skoler høsten 2021. Og får fullføre normale studieløp etter en krevende tid under COVID-19 pandemien.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: