Vinneren av den politiske debatten er høyere yrkesfaglig utdanning

Midt i beste tacotid møtte prominente politikere til debatt om høyere yrkesfaglig utdanning: Turid Kristensen (H), Jorodd Asphjell (Ap), Marit Knutsdatter Strand (Sp), og Seher Aydar (R). Roy Steffensen (FrP) var også invitert, men måtte dessverre melde forfall. Arvid Ellingsen, leder av Nasjonalt Fagskoleråd, ledet den politiske debatten på vegne av ONF. Ellingsen, innrømmer at han hadde vanskeligheter med å ikke selv bryte inn i debatten.

 

Bred politisk enighet om satsing på fagskole

Debatten var den uoffisielle åpningen av landsmøte i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF). Debattantene fikk både anledning til å prate fritt om partienes fagskolepolitikk. I tillegg presenterte tillitsvalgte i ONF tre temaer til debatt; 1) Opptrappingsplan og vekst i fagskolesektoren, 2) Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) og 3) Gratisprinsippet i høyere yrkesfaglig utdanning.

Alle partiene var enige om en offensiv fagskolepolitikk. Både i politikernes åpningsappeller, og debatten rundt de innledede temaene ble det klart at det ikke er noen diskusjon om det skal satset på fagskoler. Spørsmålet er bare hvordan, og hvor hardt.

Fagskolestudentenes talerør

Sentrale tillitsvalgte i ONF ga tankevekkende innledninger til debattemaer som er betydningsfulle både for fagskolestudenter og for sektoren ellers. Thea Tuset, Silje Sørensen og Bendik Mong, alle sentrale tillitsvalgte i ONF, presenterte hvert sitt tema som politikerne fikk debattere, under eminent ordstyring av Arvid Ellingsen.

Juvelen i utdanningsnorge skal vokse!

Nåværende medlem av hovedstyret i ONF, og påtroppende Nestleder, Thea Tuset, har opptrappingsplan lagt på hjertet. Tuset peker på at en opptrappingsplan for studieplasser vil bidra til bedre balanse mellom kandidater med akademisk kompetanse og yrkesfaglig kompetanse. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet dannet flertall for en opptrappingsplan for 1000 nye studieplasser årlig de neste fem årene. Tuset skulle gjerne stilt FrP til veggs om hvorfor dette ikke ble fulgt opp i Statsbudsjettet, men FrP kunne dessverre ikke stille, denne gangen.

Når opptrappingsplanen ble vedtatt i Stortinget begynte fagskolene å legge planer sammen med arbeidslivet, men når det ikke følges opp i statsbudsjettet skapes usikkerhet for tilbydere av utdanning, og for mottakende arbeidsliv, forklarer Tuset.  

Selv om debattantene alle er enige om at det er behov for betydelig vekst i høyere yrkesfaglig sektor, mener Høyres Turid Kristensen at en opptrappingsplan av typen som er vedtatt i Stortinget er feil medisin.

Det er ingen tvil om at det også i årene som kommer vil bli stor vekst i fagskolesektoren og at antall studieplasser må trappes opp. Det er det behov for. Men, jeg mener at det er uheldig å binde oss til en fastsatt opptrappingsplan, fordi en økning i antall studieplasser må sees både i sammenheng med kapasiteten ved fagskolene og tilgjengelige søkere. Strategien for høyere yrkesfaglig utdanning vil bidra både til fortsatt kvalitetsutvikling og gi et godt grunnlag for fortsatt vekst, sier Kristensen.

Jorodd Asphjell (Ap) mener en forpliktende opptrappingsplan er nettopp det som sikrer utdanningskvalitet.

Vi må tenke langsiktig for å la fagskolene møte etterspørselen etter høyere yrkesfaglig utdanning. Ved å vedta en opptrappingsplan gir vi forutsigbarhet til fagskolene, slik at de kan bruke ressursene sine på å sikre god kvalitet i utdanningstilbudene, mener Asphjell

Politikerne er i alle fall enige om at det er behov for vekst. Dialog med sektoren vil nok føre til gode løsninger som sikrer at fagskolene imøtekommer arbeidslivets etterspørsel etter kompetanse.

NKR – Til evigheten og forbi?

Silje Sørensen har i foregående periode sittet i landsstyret. I helgen fikk hun fornyet tillit fra landsmøtets for en ny periode i ONF – denne gangen som medlem av hovedstyret. Under debatten innledet Sørensen om temaet Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR). NKR gir en generell framstilling av hva alle kandidatar på de ulike nivåene skal kunne ved fullført kvalifikasjon.

Sørensen forklarer at dagens rammeverk legger videregående på nivå 4, sammen med fagbrev. Mens høyere utdanning er delt i flere nivåer. Fagskoleutdanning er i dag innplassert på nivå 5. Samtidig som nivå 6–8 er reservert for høyere akademisk utdanning. Partene i arbeidslivet etterspør fagskoleutdanning som ligger på et høyere nivå. Sørensen mener at regjeringens satsing på kompetanse og livslang læring gjør diskusjonen om fagskolenes posisjon svært aktuell.

Når arbeidslivet sier at kompetansebehovet endrer seg, blant annet ved teknologisk utvikling, så må det være helt naturlig at fagskolene skal få lov til å tilby utdanninger som gir kvalifikasjonene som arbeidslivet etterspør. Disse kvalifikasjonene ligger i noen tilfeller på nivå 6 i EQF, men disse finner altså ikke sin plass i dagens nasjonale kvalifikasjonsrammeverk, forklarer Sørensen i innledningen til debatten om NKR.

Det var ingen i dagens debatt som tok til orde for at fagskolen måtte forbli på nivå 5 i NKR. Høyere yrkesfaglig utdanning bør kunne tilbys på et høyere nivå. Likevel kom det ingen klare planer for veien videre. Isteden viste flere til NOKUT sitt oppdrag om evaluering av NKR og at det må faglige råd til for å se om man bør gå for en parallell struktur, eller en paraply struktur. (Se Tecknopolis group sin rapport for mer informasjon).

ONF har jobbet for at enkelte toårig fagskoleutdanning skal bli likeverdig med toårig høgskolekandidat i mange år. Ved å muliggjøre for fagskoleutdanning over nivå 5 i NKR nærmer Norge seg også de øvrige nordiske landenes nasjonale kvalifikasjonsrammeverk, og slik kommer vi i takt med det som er utviklingen i resten av Europa.

Hvorfor kreves det betaling offentlig utdanning ved fagskoler?

Under helgens debatt ønsket påtroppende landsstyremedlem Bendik Mong svar på hva politikerne mente om at fagskolestudenter må betale studieavgift.

For oss er gratisprinsippet selve bærebjelken i velferdsstaten og det henger nært sammen med lik rett til utdanning. Offentlig utdanning skal være gratis. Punktum, proklamerer Mong.

Mong retter fingeren mot Storbritannia hvor det ble innført studieavgift, og studentene samlet seg i gatene og protesterte så hardt at regjeringen omtrent måtte gå av. Slik vil vi ikke ha det i Norge, mener Mong, og legger til at ONF vil stå på for de nordiske idealene om likhet.

Offentlige fagskolestudenter betaler i snitt 4800 kr for å studere, i tillegg til semesteravgift til samskipnaden. Ved private fagskoler har studieavgiften økt fra kr 39 300 i 2013 til kr 51 200 i 2019.

Debattantene er enige om at offentlig utdanning skal være gratis, også for fagskolestudenter. Marit Knutsdatter Strand fra Senterpartiet var en av de som tok til orde for gratisprinsippet

Senterpartiet har foreslått økt basisfinansiering til fagskolene for å kunne redusere behovet for egenbetaling fra studentene. For oss er det viktig å opprettholde gratisprinsippet både i høyere utdanning, inkludert utenlandsstudenter og studenter i høyere yrkesfaglig utdanning, sier Strand.

Politikerne er enige om at offentlig utdanning skal være gratis, men finansieringen er ikke helt rett frem. ONF mener finansieringsordningen for fylkeskommunale fagskoler må baseres på reell kostnadsdekning og ta hensyn til variasjon i kostnader mellom ulike studietilbud slik at høyere yrkesfaglig utdanning havner under gratisprinsippet.

Godt oppmøte bak skjermene

ONF avholder en slik debatt hvert år, men er vanligvis forbeholt deltagere på landsmøte. Siden debatten i år ble digital valgte ledelsen i ONF å åpne for et bredere publikum. Interessen for debatten om høyere yrkesfaglig utdanning oversteg forventningene til leder i ONF, Wictor Østvand Jensen.

Det er helt strålende at det var så høy interesse for et slikt arrangement, og arrangementet må sies å ha vært en kjempesuksess med høy deltagelse på en fredagskveld. Det var god ordstyring, også var det veldig gode innledere og ikke minst gode spørsmål fra publikum. Dette blir ikke siste gangen vi åpner for et bredere publikum. Jeg er imponert og veldig glad for at politikerne har så god kjennskap til de utfordringene sektoren og fagskolestudentene står ovenfor, reflekterer Jensen.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: