Informasjon i forbindelse med koronautbruddet

Siden er sist oppdatert 19. mars klokka 14:30

Situasjonen rundt koronautbruddet er alvorlig, og endrer seg raskt. Alle fagskoler i Norge har nå stengt fram til 26. mars, med mulighet for forlengelse.

ONF følger situasjonen tett, og følger opp fagskolestudentenes rettigheter i denne veldig spesielle situasjonen.

I tråd med anbefalinger fra nasjonale myndigheter er ONFs landsmøte avlyst.

ONFs arbeid med koronavirus

– Dette er det mest inngripende tiltakene i norske studenters studiehverdag som har skjedd på flere tiår. ONF følger situasjonen tett, og vil gjøre alt vi kan for å sørge for at fagskolestudentene blir ivaretatt i denne prekære situasjonen, sier leder i ONF, Wictor Østvand Jensen.

ONFs holdning er at det er studentenes trygghet og helse som bør være førsteprioritet i denne situasjonen. Det bør heller gjøres for mye enn for lite.

Samtidig er det også viktig at studentene i størst mulig grad får mulighet til å fortsette sin utdanning. Det må så fort som mulig tas i bruk nye tekniske løsninger som legger til rette for undervisning hjemmefra. Det vil bli behov for å utvikle alternative undervisnings- og vurderingsformer som ivaretar utdanningskvaliteten.

Eksamen

Fagskolene må allerede nå begynne å planlegge for andre eksamensformer i vårsemesteret. ONF forventer at Kunnskapsdepartementet stiller raskt med nødvendige ressurser og tiltak for å ivareta studentene. De ansvarlige myndighetene må ha god dialog med fagskolene, og studentperspektivet må ivaretas i alle beslutninger.

Informasjon for utenlandsstudenter

Det er opprettet en egen informasjonsside for utenlandsstudenter på Kunnskapsdepartementets nettsider.

Praksis

Det har blitt vedtatt endringer i regelverket for praksis som en del av studiene. Ettersom det er noen forskjeller mellom ulike faggrupper, oppfordrer vi til å kontakte din fagskole med spørsmål om din praksis.

Dagpenger for studenter som blir permittert

Studenter som blir permittert fra deltidsjobben sin har i utgangspunktet ikke krav på dagpenger. Stortinget har bedt regjeringen legge fram en løsning, og varsler at løsningen vil komme gjennom Lånekassen. ONF følger situasjonen, og tar opp krav om økonomisk hjelp til studenter som havner i en vanskelig situasjon på grunn av permitteringer.

Kartlegging av situasjonen for fagskolestudentene

ONF er i gang med å kartlegge studentenes situasjon. I den forbindelse ønsker vi å komme i kontakt med tillitsvalgte og enkeltstudenter. Les mer her.

Oppdatert informasjon fra NOKUT

Kunnskapsdepartementet har besluttet at NOKUT er kontaktpunkt for fagskolene i denne situasjonen. Det legges ut oppdatert informasjon på NOKUTs nettsider fortløpende.

>
Har du spørsmål eller innspill til ONFs arbeid?
Kontakt vår informasjonstjeneste på 458 42 741 eller post@fagskolestudent.no.

Pressehenvendelser: Leder i ONF Wictor Østvand Jensen, telefon 468 37 140.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: