Intervju med landsstyremedlem Sander Bjerkevoll


Sander.png

Navn: Sander Bjerkevoll
Alder: 28 år
Stilling i ONF: landsstyremedlem (tidligere hovedstyremedlem og nestleder)

Hvor kommer du fra? 
Et lite sted på nordvestlandet som heter Tomrefjord, som ligger i Vestnes kommune.

Hvilken fagskoleutdanning har du/hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du? 
Har fagbrev som industrimekaniker fra den maritime industrien, og har nylig gjennomført maskinteknikk ved Fagskolen i Ålesund.

Hvordan kom du frem til ditt valg av studieretning? 
Skip, olje og gass er temaer som faller inn under min faglig interesse. Der utvikles det teknologi og løsninger vi stadig får bruk for senere i samfunnet, og som samfunnet kan lære av. Utrolig interessant og vanvittig gøy!

Hvor lenge har du vært med i ONF? 
Deltok på mitt første landsmøte i 2016 og stilte til valg, så jeg antar at jeg har vært medlem siden 2017!

Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg i ONF? 
Ja, si det. Årsakene er jo indirekte mange, men å være en slags representant for flere er jo noe som tydeligvis ligger i min natur, og noe jeg har fått utforsket videre i mitt verv. I tillegg er det jo samholdet organisasjonen har, og alle menneskene man møter over hele landet. Å bli kjent med nye personer for så å snakke om samme interesse er vanvittig kult!

Hva innebærer din rolle i ONF?
 I min tid som nestleder, har jeg som regel stått mye for det som skjer «under panseret». Men av det gøyale jeg har jobbet med i det siste som er nevneverdig er utvikling av informasjons- og kampanjefilmene.

Hvordan klarte du å kombinere studie med vervet i ONF? 
 Er begge deler noe man brenner for, er det rart hvor ting går! Jeg hadde en del fravær på skolen i forbindelse med arbeidet i ONF, men med gode avtaler med medstudenter og lærere, går alt an.

Fortell om din vanlig dag «på jobb» i ONF?
Det har jo egentlig vært det fine med nestledervervet. Det er ingenting som heter en vanlig dag på jobb! Men som økonomiansvarlig, handler mye om tiden å sørge for at organisasjonen ligger godt an økonomisk både i nåtid og på sikt. Videre har det vært mye møter som handler om å tale for studentene og i henhold til ONFs vedtatte bestemmelser om hva vi skal mene til andre organer.

Hva mener du er viktig for ONF å jobbe med fremover? 
Vi har fortsatt en del å gjøre når det kommer til synliggjøring av fagskoleutdanning i Norge. Vi er på vei, men det er fortsatt en lang vei å gå for at høyere yrkesfaglig utdanning får den plassen den fortjener i utdanningssystemet. Jeg vil gjerne se at fagskole havner på nivå 6 i NKR (Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk) i årene som kommer. Vi har mye å lære av våre venner i Europa.

Jeg tenker også vi må synliggjøre oss ytterligere for medlemmene våre. Statistikk viser at våre medlemslag fortsatt ikke vet nok om studentdemokrati, så derfor mener jeg ONF må klekke ut en god plan for god synliggjøring av både organisasjonen, og studentdemokrati som helhet.

Hvordan skal vi klare det? 
Jeg tenker å ivareta samarbeidet med LO, og ha en tett dialog med dem og få støtte via dem til å presse dette frem i norsk politikk. Å få en enda tettere dialog med vår kunnskapsminister kan være lurt. I dag mener jeg den dialogen er for dårlig, så dette er noe vi absolutt kan ha mer på agendaen. Kan jo også uttrykke min personlige misnøye om at vi er underlagt en kunnskapsminister som representerer barnehager, barne- og ungdomsskoler og videregående utdanning. Jeg skulle gjerne sett at vi lå under Iselin Nybø.

ONF jobber for å styrke studentdemokratiet ved fagskoler. Hva er studentdemokratiet for deg og hvorfor er det så viktig? 
Studentene er «kundene» i utdanningen, og må lyttes til når tilbakemeldingene kommer inn. Dette gjelder ikke bare på institusjonsnivå, men også på regjonalt og nasjonalt nivå. Uten et godt demokrati som ivaretar tilbakemeldingene fra studentene, vil dette ha en skadelig funksjon som sprer seg på ulike måter i utdanningssystemet.

Hva liker du å gjøre på fritiden, og har du noen hobbyer? 
På fritiden liker jeg å utnytte naturen jeg har rundt meg. Naturen jeg befinner meg i har blitt en turistmagnet, og det skjønner jeg godt! Ellers så bruker jeg en del av fritiden til å holde meg i form. God helse er viktig, selv med fagskoleutdanning!

Hvordan motiverer du deg?
Lete etter utfordringer, planlegge disse og deretter gjennomføre dem. Utfordringer er viktige for all type utvikling. Rutine er kjedelig.

Hva ønsker du til alle fagskolestudentene? 
En lykke til i utdanningen. Ikke være redd for å søke på stillinger som er på jakt etter bachelor-/mastergrad (snakker av erfaring). Søk tidlig!
Når det kommer til skolehverdagen, ikke vær redd for å dere mener. Utnytt studentdemokratiet til å gjøre ikke bare din og deres studenthverdag bedre, men også etterkommere. Dette vil gi en positiv effekt både for studentene, men også for næringslivet.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: