Intervju med landsstyremedlem Åse Kleven


Åse_1.png

Navn: Åse Kleven

Alder: 23

Stilling i ONF: Landsstyremedlem 

Hvor kommer du fra?

Jeg vokste opp i Hol i Hallingdal, men bor nå i Kongsberg.

Hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du?

Jeg er nettopp ferdigutdannet (tjohei!) innen mekatronikk ved Fagskolen Tinius Olsen i Kongsberg.

Hvorfor valgte du den utdanningen?

Da jeg hadde tatt fagbrev som automatiker, følte jeg meg ikke helt voksen nok til å begynne i fast arbeid. Derfor valgte jeg å søke studier, og ønsket å bygge på min kompetanse innen maskin- og elektrofag. Med min utdanningsbakgrunn var det er godt valg å søke fagskole, da det er en høyere utdanning tilrettelagt fagarbeidere. 

Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg i ONF?

Jeg ønsker å bidra i arbeidet med å synliggjøre fagskolene, samt jobbe for å styrke rettighetene for fagskolestudenter – som i dag befinner seg i limbo mellom høyskole/universitet og videregående. Å få være med på å tilrettelegge hverdagen til fagskolestudenter er et viktig arbeid, og jeg ønsket å bidra i dette arbeidet. 

Hva innebærer din rolle i ONF? 

Vervet som landsstyremedlem innebærer å delta på landsstyremøter seks helger i året.   

Hva mener du er viktig for ONF å jobbe med fremover?

Det er viktig å fortsette å løfte fagskolene opp og frem, og å synliggjøre den høyere yrkesfaglige utdanningen. Videre har jeg et ønske og håp om å få utdanningen opp på NKR nivå 6, slik at det er muligheter for å bygge videre på kompetansen vi sitter med. 

Hvordan skal vi klare det?

ONF har gjort svært godt arbeid de siste årene, og jeg er sikker på at det kommer til å fortsette slik i årene fremover også. Alle i ONF har førstehånds erfaring ved at de er/har vært fagskolestudenter, det gjør det enkelt å relatere til arbeidet. 

ONF jobber for å styrke studentdemokratiet ved fagskoler. Hva er studentdemokratiet for deg og hvorfor er det så viktig?

Gjennom verv som styremedlem i studentrådet ved Fagskolen Tinius Olsen, er jeg blitt godt kjent med viktigheten av et velfungerende studentdemokrati. Studentene er det viktigste i en utdanningsinstitusjon. 

Hva liker du å gjøre på fritiden, og har du noen hobbyer?

På fritiden trives jeg godt i telt på vidda, eller på hobbyverkstedet hvor jeg holder på med ett og annet elektronikkprosjekt eller andre duppedingser 😊

Hva gir deg motivasjon?

Å se fremgang og endringer ved å ha påvirket, er en stor motivasjonsfaktor. Ellers er en kaffikopp aldri å forakte. 

Hva ønsker du til alle fagskolestudentene?

Jeg jobber aktivt med rekruttering til fagskoler, og ønsker at rådgivere/lærere/elever på ungdomsskoler og videregående vet hva fagskoleutdanningen innebærer, slik at alle kan ta riktig utdanningsvalg.  

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: