Jubler for studentombud

I dag ble det klart at alle studenter på fagskoler, universiteter og høyskoler skal få et studentombud som skal sikre at studentene får sine rettigheter oppfylt.

 – Dette er en stor seier for fagskolestudentene, sier fungerende leder i ONF, Christoffer Blaalid.

Forslaget om studentombud ble fremmet i Stortinget i januar, men det var ikke lagt opp til at fagskolestudenter skulle være omfattet av ordningen. ONF har vært i kontakt med de politiske partiene, og i ellevte time ble det klart at stortingspolitikerne ville endre forslaget slik at det også ville omtale fagskolestudentene.

 – Vi er veldig glade for at Stortinget valgte å lytte til fagskolestudentenes innspill, og stortingspolitikerne fortjener ros for å ha handlet raskt slik at fagskolestudentene ikke ble utelatt, sier Blaalid. Han legger til at det egentlig burde vært en selvfølge at fagskolestudentene ble inkludert.
 – I regjeringserklæringen slås det fast at fagskolestudenter skal likestilles med studenter på universiteter og høyskoler. Studentombud er en viktig styrking av studentrettighetene, og det er ingen grunn til at fagskolestudenter skal utelates fra en så viktig satsning.

Studentombudene skal fungere som et lavterskeltilbud for studentene innenfor en rekke saker. De skal bistå studentene med alt fra alvorlige saker som trakassering, til hjelp med klagebehandling, svarfrister, begrunnelse for eksamenskarakter og andre spørsmål. 

 

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: