Fagskolen er budsjettaper

Regjeringens forslag til statsbudsjett er dårlig nytt for høyere yrkesfaglig utdanning, mener Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF).

Ingen nye studieplasser

–      Dette budsjettforslaget har ikke én eneste ny studieplass til fagskolene. Det er skuffende at regjeringen avslutter Yrkesfagenes år med et budsjett der høyere yrkesfaglig utdanning er nedprioritert på denne måten, sier fungerende leder i ONF, Christoffer Blaalid.

Ferske tall fra NHOs kompetansebarometer for 2018 viser at 53 prosent av bedriftene har behov for flere ansatte med fagskoleutdanning enn de har tilgang på i dag. Det gjør fagskoleutdanning til en av de mest etterspurte utdanningene i Norge.

–      Med dagens 15 000 studieplasser kan ikke fagskolene utdanne i nærheten av så mange studenter som det næringslivet har behov for, sier Blaalid.

Han mener det er uheldig for fagskolen at økning i antall studieplasser skjer rykkvis og plutselig, og etterlyser en flerårig opptrappingsplan for studieplasser i fagskolen. 

Svekker viktige fagmiljøer

ONF er også bekymret for at regjeringen vil splitte opp flere av de mest sentrale kompetansemiljøene på fagskolefeltet. I forslaget til statsbudsjett legges blant annet ansvaret for tilstandsrapporter og kompetanseutvikling til et nytt direktorat, DIKU, som skal lokaliseres til Bergen. ONF mener det er NOKUT som er rett instans, og at kompetanseutvikling ikke bør legges til to direktorater.

 – Det er allerede i dag for få fagmiljøer på fagskolefeltet, og vi er bekymret over at regjeringen nå vil legge sentrale funksjoner til et nytt direktorat i Bergen. NOKUT har brukt mange år på å bygge opp kompetanse på fagskole, og når dette rives ned vil det kunne svekke samordningen på fagskolefeltet, sier Blaalid.

Vil ha uavhengig fagskoleråd

Forslaget til statsbudsjett styrker Nasjonalt fagskoleråd gjennom opprettelse av et nytt sekretariat for rådet. Sekretariatet er foreslått plassert hos DIKU i Bergen.

–      Det svekker uavhengigheten til Nasjonalt fagskoleråd når sekretariatet skal legges til et statlig direktorat som er direkte underlagt Kunnskapsdepartementet, sier Blaalid.

Han påpeker også at alle de sentrale aktørene som er medlem av Nasjonalt fagskoleråd er lokalisert i Oslo, og at det vil bli fordyrende å plassere sekretariatet i Bergen. 

En tidligere versjon av denne saken inkluderte informasjon om omlegging av stipendordningen slik at studenter får konvertert lån til stipend først når de fullfører en grad. ONF har nå blitt gjort oppmerksom på at forslaget ikke er planlagt å omfatte fagskolestudenter.

For ytterligere kommentarer, kontakt Christoffer Blaalid på 952 14 204.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: