Vil du sitte i ONF sitt Landsstyre?

Landsstyret i ONF skal supplere inn et nytt medlem for Landsmøte-perioden 2017 og søker kandidater. 

Som medlem i Landsstyret er du med å bestemme hvordan ONF jobber, du lager forslag til ny politikk og innspill, og følger opp medlemslag i regionen du har ansvar for. Plassen som er ledig gjelder region Vestlandet som i ONF omfatter Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Det er ikke krav om å være bosatt i region Vestlandet for å stille til valg.

Vi er ute etter kandidater som er engasjerte i fagskolestudentenes framtid og vil bidra sammen med oss til at studentenes interesser ivaretas. For å stille til valg må du være medlem i ONF og det er positivt om du også har erfaring fra tillitsverv på fagskolen. 

Dersom du eller en medstudent er interessert i å stille til valg, ta kontakt med oss og vi vil gi deg mer informasjon om vervet og hvordan du kan stille til suppleringsvalg i ONFs Landsstyre for 2017.

Frist for å melde kandidater er tirsdag 6. juni.

Kontakt: post@fagskolestudent.no T: 458 42 743 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: