ONFs landsmøte 2017: Nyvalgt hovedstyre og politiske vedtak

Studenter fra fagskoler over hele landet var samlet til ONFs Landsmøte i helgen. Politikk og arbeidsprogram ble vedtatt, og det ble valgt nye tillitsvalgte som vil fremme studenter på fagskoler sin sak i 2018.   

– Vi har vunnet mange viktige kamper for studenter på fagskoler i Norge det siste året og jeg er trygg på at de nye tillitsvalgte vil fortsette å sette høyere yrkesfaglig utdanning på dagsorden og jobbe for flere seire for studentene, sier avtroppende leder i ONF Silje Kjørholt   


Avtroppende leder Silje Kjørholt sier hun er trygg på at de nye tillitsvalgte vil vinne flere seire for studenter på fagskoler. 

Avtroppende leder Silje Kjørholt sier hun er trygg på at de nye tillitsvalgte vil vinne flere seire for studenter på fagskoler. 

Landsmøtet vedtok endringer i den politiske plattformen til ONF. Noen av det viktigste kampsakene for studenter på fagskoler framover vil handle om å utvikle den høyere yrkesfaglig utdanningen ytterligere, sørge for at fylker/regioner prioriterer fagskolene og studentene, og sikre at studentene får god uttelling for utdanningen sin.

ONF vil at:

 • Det etableres selvstendig nivåinndeling for høyere yrkesfaglig utdanning i Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk (NKR). ONF vil at studier skal kunne plasseres på høyere nivåer enn 5 i rammeverket så fagskoler kan utvikle yrkesfaglige studietilbud med mer omfattende læringsutbytte for studentene. Studier som tilsvarer nivå 6 må kunne plasseres på dette nivået i dag.
   
 • Studietilbudet er utviklet i samarbeid med arbeids- og næringsliv og basert på utviklingsarbeid og erfaringskunnskap.
   
 • Studiepoeng og grad til studenter på fagskoler må være anvendelig i norsk og internasjonalt arbeidsliv og utdanningssystem.
   
 • Regionenes kompetansepolitikk prioriterer fagskolene. Det må sørges for at sammenslåinger av fagskoler ikke føre til redusert antall studiesteder. Fagskoler skal ikke være samlokalisert med videregående skoler. Fylkeskommuner som har dette skal prioritere midler til separate bygg.
   
 • Tilskudd til offentlige og private fagskoler må økes.


Gjenvalgt nestleder Christoffer Blaalid taler til Landsmøtet. 

Gjenvalgt nestleder Christoffer Blaalid taler til Landsmøtet. 

Nyvalgt hovedstyre
Landsmøtet har valgt nytt hovedstyre som skal lede Organisasjon for Norske Fagskolestudenters arbeid i 2018. Christoffer Blaalid ble gjenvalgt som nestleder for sin tredje periode. Han er tidligere student fra Fagskolen i Trondheim og studerer nå på NTNU. Hovedstyret vil bestå av Claudia Grønhaug fra Kunstfagskolen i Ålesund, Sander Bjerkevoll fra Fagskolen i Ålesund og Thomas Stavø Johnstone fra Norsk Fotofagskole i Trondheim.

Det var ingen kandidater til ledervervet og Landsmøtet vedtok å innkalle til ekstraordinært landsmøte vår 2018 for å velge leder. I perioden organisasjonen er uten valgt leder skal Christoffer Blaalid være fungerende leder av ONF. 

Nye tillitsvalgte tropper på 1. januar 2018


Nyvalgt hovedstyret for 2018 f.v. Claudia Grønhaug, Sander Bjerkevoll, Christoffer Blaalid og Thomas Stavø Johnstone. 

Nyvalgt hovedstyret for 2018 f.v. Claudia Grønhaug, Sander Bjerkevoll, Christoffer Blaalid og Thomas Stavø Johnstone. 

             

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: