Lovforslag gir tryggere studiehverdag

Regjeringen fremmet fredag 15.04 et lovforslag som tar sikte på å styrke rettssikkerheten og gi likere rettigheter til fagskolestudentene. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) mener regjeringens lovforslag vil gi en tryggere studiehverdag for fagskolestudentene.

Fagskolestudentene er den mest utsatte studentgruppen i Norge og har færre rettigheter enn studenter på høyskoler og universitet. ONF er fornøyde med at det nå tas steg for rette opp situasjonen.

Forslaget innebærer blant annet å lovfeste retten til vitnemål for fullført fagskoleutdanning, regelverk for eksamen og sensur, og en nasjonal klagenemnd for fagskolene.

”Vi støtter endringene og mener det er viktige grep for en trygg studiehverdag også for fagskolestudenter. Flere av forslagene vil dirkete styrke rettsvern for studentene som til nå har vært nesten ikke eksisterende”, skriver Silje Kjørholt leder i ONF.

I tillegg til en lokal klagenemd, vil det nå opprettes en nasjonal klagenemnd for fagskolen etter modell fra universitets- og høyskolesektoren. Det åpnes for at studentene kan klage på eksamenskarakter og få denne begrunnet.

”Nasjonalt klageorgan er særlig viktig for å sikre en uavhengig behandling i klagesaker. Fordi fagskolesektoren består av mange små enheter vil dette gi en trygghet om likebehandling for studenter uansett hvilken fagskole de studerer ved”, skriver Silje Kjørholt.

Dette er det andre forslaget regjeringen fremmer i 2016 som vil styrke fagskolestudentenes rettigheter. 18. mars la regjeringen fram forslag om å gi fagskolestudentene egen representant i NOKUT, der de i dag har vara til Norsk Studentorganisasjon (NSO).

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: