– Mye positivt – nå forventer vi at Stortinget innfrir

Fredag 02.12 la regjeringen fram sin Stortingsmelding om fagskolene. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) forventer at tiltakene sidestiller yrkesfaglig utdanning på fagskoler med høyskoler og universiteter.

Framskrivninger fra SSB viser at Norge vil mangle folk med yrkesfaglig utdanning i 2035. En andel av disse vil være fagskoleutdannede. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) uttalte på pressekonferansen at fagskolen er viktig for omstilling i norsk økonomi. Det er en fullverdig utdanning som er etterspurt i arbeidslivet. Kompetansebarometeret til NHO for 2016 viser at halvparten av deres medlemsbedrifter mangler fagskoleutdannede.

Nedprioritert og underfinansiert

–        Tiltakene Regjeringen forslår om fagskolen som en høyere yrkesutdanning og studiepoeng er viktig for studentene. Fagskolen har vært nedprioritert og vi trenger nå en ekstra satsning for å få flere unge til å velge fagskolestudier, sier ONF-leder Silje Kjørholt.

Mens det var 280.000 studenter registrert ved høyskoler og universiteter i 2015 var det 15.000 ved fagskoler. Selv om det er økende søkertall til fagskolen, har offentlige fagskoler ikke midler til å opprette flere studieplasser.

Lav finansiering og svake vilkår for studentene har gjort utdanningen mindre attraktiv. Studentene i fagskolen har ikke hatt rett til velferdstjenester gjennom studentsamskipnadene. Fagskolen er ikke anerkjent som høyere utdanning og studentene har heller ikke blitt tildelt studiepoeng eller grad for utdanningen.

       Fagskolen er viktig for norsk økonomi og verdiskaping. Derfor må studentene få gode vilkår slik at utdanningen blir et attraktivt studievalg, sier Kjørholt.

Samtidig understreker hun at ONF er positive til mange av tiltakene.

       Men det er fortsatt en stor utfordring at eierskapet for offentlige fagskoler ikke flyttes til staten, men forblir hos fylkeskommunene og at det er de som får ansvaret for å opprette nye studietilbud, sier hun.

ONF-lederen oppfordrer regjeringen til å våge å sidestille yrkesfaglig utdanning med de akademiske.

       De har forskjellige kvaliteter, men må prioriteres likt fordi samfunnet trenger begge deler.

Likeverdige studiemuligheter

ONF-lederen sier det viktigste for studentene er av studietilbudet er likeverdig med det andre studenter i Norge har, og gir en reell uttelling for tiden de bruker på fagskolen.

       Hvis regjeringen får gjennom tiltakene de foreslår og fagskolene får flere studieplasser, vil vi ha kommet langt. Nå forventer vi at Stortinget innfrir, avslutter ONF-leder Silje Kjørholt.

 

Kontakt: Silje Kjørholt: leder@fagskolestudent.no t: 458 42 743, mobil: 960 43 305

 

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: