Nye æresmedlemmer i ONF 2022

Nye æresmedlemmer i ONF

I forbindelse med ONFs 10 – ende Landsmøte i 2022 ble det vedtatt å tildele æresmedlemskap til Kjersti Bjørnevik som arbeidet fram mot ONFs stiftelse i 2011, og styreleder i Forum for Fagskoler (FFF) Knut Erik Beyer-Arnesen. Det er Landsmøte som vedtar æresmedlemskap i henhold til ONFs vedtekter hvor det står at æresmedlemskap kan tildeles enkeltpersoner som på en særlig fremragende måte har tjent organisasjonens sak. 

-Det er gledelig å kunne tildele æresmedlemskap til både Kjersti og Knut Erik. Kjersti la ned et imponerende arbeid i stiftelsen av organisasjon slik vi kjenner den i dag, og Knut Erik har vært en av organisasjonens viktigste støttespillere fra før organisasjonen ble stiftet. Det er derfor svært hyggelig å kunne tildele disse et æresmedlemskap under organisasjonens 10-årsjubielum, sier leder for ONF Henning Skau.

Æresmedlemskap ble utdelt under lørdagens middag, og det var to tydelig berørte nye æresmedlemmer som kunne konstatere at de er overveldet over oppmerksomheten de fikk i sine rørende og engasjerte takketaler.

– Jeg er imponert og stolt over ONF. Fagskolestudentene har i 10 år stått sammen og gjort en uvurderlig innsats for å forbedre og utvikle sektoren. Jeg er stolt og ydmykt takknemlig over å få være en del av dette. Det er en stor ære å få annerkjennelsen som æresmedlem i ONF, sier Kjersti Bjørnevik

-Det var overveldende og stort at mange års arbeid og engasjement ble satt stor pris på, og spesielt sammen med Kjersti. Jeg har gjennom alle år hatt stor glede av å samarbeid med ONF og deres meget dyktige ledere.  ONF har sammen med NHO, LO og RFF vært en meget god og viktig alliansepartner i arbeidet med å løfte og utvikle høyere yrkesfaglig utdanning. ONF sine ledere er meget profesjonelle og nyter stor respekt i Utdannings- og Forskningskomiteen på Stortinget, Kunnskapsdepartementet, NOKUT og HK-dir, sier styreleder i Forum for Fagskoler, sier Knut Erik Beyer-Arnesen.

Bjørnevik fikk æresmedlemskap med følgende begrunnelse:

Kjersti Bjørnevik holder takketale for ONFs Landsmøte.

Kjersti Bjørnevik er et navn som har stor betydning for organisasjonen vi i dag kjenner som ONF.

I 2011 utførte Kjersti et møysommelig detektivarbeid for å identifisere fagskolestudentenes behov, ved å kartlegge og samle informasjon om fagskolene. Dette førte fram til et oppstartsmøte hvor tillitsvalgte fra samtlige av landets fagskoler ble samlet for å danne grunnlaget for en felles studentorganisasjon.

Kjersti har etter ONFs stiftelse i 2012 fulgt oss på sidelinjen og vært engasjert på fagskolestudentenes vegne. I senere tid har hun bidratt både med formidling av vår historie og skolering av tillitsvalgte og ansatte. Gjennom å formidle ONFs oppstart og videre historie, har hun vist oss viktigheten av organisasjonens arbeid og synliggjort organisasjonens identitet som politisk pådriver for fagskolestudentenes sak.

ONF hadde ikke eksistert uten innsatsen Kjersti la ned for å organisere fagskolestudentene. Dette arbeidet la grunnlaget for det ONF er i dag – en felles stemme for fagskolestudentene. Engasjementet og drivkraften Kjersti viste i forbindelse med å samle fagskolestudentene i 2011 har vært uvurderlig for ONF og viser henne som et tydelig forbilde for de tillitsvalgte som har tatt stafettpinnene videre.

Vi vil gjerne vise takknemlighet i forbindelse med organisasjonens 10-års jubileum, ved å tildele Kjersti Bjørnevik æresmedlemskap i ONF. 

Beyer-Arnesen fikk æresmedlemskap med følgende begrunnelse:

Knut Erik Beyer-Arnesen får tildelt æresmedlemskapet.

Knut Erik Beyer-Arnesen jobber som fagsjef for utdanning i Abelia og er styreleder for Forum for Fagskoler (FFF). Knut Erik har jobbet med høyere yrkesfaglig utdanning og utdanningspolitikk i flere tiår, og er en viktig skoleringsressurs for ONF. Før ONF så dagens lys jobbet han for at fagskolestudentene skulle få sin egen studentorganisasjon, og er i dag en av våre viktigste samarbeidspartnere og støttespillere.

Gjennom sitt mangeårige engasjement i Nasjonalt fagskoleråd, hvor han også har vært nestleder i flere perioder, har Knut Erik vært en meget stor pådriver for studentmedvirkning. Han har ved enhver anledning sørget for å inkludere fagskolestudentene og vårt perspektiv i alle prosesser vi bør være med på. Vi kan takke Knut Erik for mange av de seierne ONF har oppnådd siden organisasjonen ble stiftet. Fagskolen hadde ikke vært den samme uten hans arbeid og engasjement. 

Det er svært få som kan sammenligne seg med Knut Erik sin kunnskap og fremragende engasjement for fagskolesektoren, fagskolestudentene og hans iver for å løfte oss frem.

Vi vil gjerne vise takknemlighet i forbindelse med organisasjonens 10-års jubileum, ved å tildele Knut Erik Beyer-Arnesen æresmedlemskap i ONF. 

 

Fikk du med deg hvem som fikk æresmedlemskap i 2021? 

Du kan lese mer om dette her: Utnevnt til æresmedlem i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) • ON

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: