Innkalling til landsmøte

På grunn av smittesituasjonen ble ONFs ordinære landsmøte i mars utsatt. På grunnlag av råd fra helsemyndighetene har ONFs tillitsvalgte besluttet at det avholdes et digitalt landsmøte i mai måned. Landsmøtet vil behandle saker som ikke kan vente til det igjen blir mulig å avholde et fysisk landsmøte.

Tidspunkt

Lørdag 23. mai klokka 10:00

Landsmøtet vi finne sted over digitale plattformer. Deltakerne mottar informasjon om dette når de er påmeldt.

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

  2. Konstituering

  3. Beretninger

  4. Regnskap 2019

  5. Valg av revisor

  6. Valg av tillitsvalgte for ONF

  7. Eventuelt

Påmelding:

Alle medlemslag i ONF har rett til å stille med én delegat og én observatør på landsmøtet. Begge har tale- og forslagrett, men det er kun delegaten som har stemmerett.

Delegater og observatører som allerede er meldt inn til ONFs ordinære landsmøte, vil kunne stille på det ekstraordinære landsmøtet, og blir kontaktet om dette. Dersom et medlemslag har behov for å velge nye delegater, ber vi om at dere fyller ut dette skjemaet. Merk at skjemaet må fylles ut én gang per deltaker.

Program og frister:
Tirsdag 19. mai klokka 18:00 til 19:30
Frivillig formøte for alle landsmøtedeltakere.

Her vil det bli gjennomgått informasjon om landsmøtet. Det vil også bli en presentasjon om muligheten til å stille til verv i ONF, og hva de ulike vervene innebærer

Torsdag 21. mai klokka 12:00
Frist for å stille til valg til 
valgkomiteen@fagskolestudent.no

Torsdag 21. og fredag 22. mai
Avsatt tid for intervjuer med kandidater til verv.

Lørdag 23. mai fra 10:00 til 14:00 
Landsmøte

Lørdag 23. mai fra 18:00
Sosialt opplegg og quiz

Still til valg:

Landsmøtet skal velge nye tillitsvalgte som skal lede ONF fra juli 2020 til juli 2021. Det skal velges nye medlemmer av hovedstyret, landsstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen.

Dersom du eller noen fra din fagskole ønsker å stille til valg i ONF, kan du kontakte valgkomiteen for å melde ditt kandidatur.

Les mer om å stille til valg i ONF her.

Kontakt valgkomiteen.

Kontakt:

Har du spørsmål om ONFs ekstraordinære landsmøte kan du kontakte ONF på 458 42 743 eller post@fagskolestudent.no

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: