Lansering av levekårsundersøkelsen blant studenter innen høyere utdanning for 2021

 

Fra venstre: statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp), Maika Marie Godal Dam (leder i NSO) og Henning Skau (leder i ONF). Bilde: Karsten W. Nielsen.

Onsdag 17. august lanserte Statistisk Sentralbyrå under Arendalsuka levekårsundersøkelsen blant studenter for 2021. Dette er den første levekårsundersøkelsen blant studenter innenfor høyere utdanning på 11 år. Levekårsundersøkelser blant studenter har tidligere blitt gjennomført i 1998, 2005 og 2010. I levekårsundersøkelsen for 2021 er fagskolestudentene for første gang representert. Undersøkelsen tar for seg en bred kartlegging av studentenes studiehverdag, bolig og bosituasjon, fysiske og psykiske helse, arbeidsforhold og økonomi.

– Vi er svært fornøyde med å for første gang bli inkludert
i levekårsundersøkelsen blant studenter innen høyere utdanning. Den gjennomsnittlige fagskolestudenten har gjerne en annen hverdag enn studentene ved universitet og høyskoler. Derfor er det viktig å sanke inn et godt kunnskapsgrunnlag for oss som studentgruppe, slik at vi får vite hvordan fagskolestudenten faktisk har det, sier leder i ONF Henning Skau

Undersøkelsen viser at hele 10% av studentene i Norge har problemer med å betale kredittkortregninger, og at fagskolestudenter her er overrepresentert.

20 prosent av studentene får støtte fra foreldre. For dårlig studiefinansiering betyr at mange studenter må jobbe så mye at det går utover studier og resulterer i dårlig helse og velferd. ONF går derfor inn for en kraftig økning av studiestøtten.

Fagskolestudentene har arbeidsuker på nærmere 50 timer når tid brukt på studier og arbeid legges sammen, viser levekårsundersøkelsen.

Siden 2010 har andelen studenter som vurderer egen helse som god blitt betydelig mindre, med en nedgang fra 89 til 69 prosent. – Det er åpenbart at en slik arbeidsuke har negative konsekvenser på helse og sosialt liv, sier Skau.

– De dystre resultatene fra levekårsundersøkelsen sammen med de stadig økende bolig-, strøm- og dagligvareprisene viser hvor kritisk det å styrke studentenes økonomiske situasjon med en kraftig økning av studiestøtta. Vi håper nå at politikerne også innser dette og innfrir på studentbevegelsens krav om å øke studiestøtta, sier Skau.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: