Intervju med påtroppende landsstyremedlem Tom Alexander Østensen

Navn, alder og verv i ONF?

Tom Alexander Østensen, 27 år.
Påtroppende landstyremedlem i ONF.

Hvor kommer du fra?

Stor-Elvdal, i Innlandet.

Hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du?

Jeg studerer Bygg ved Fagskolen i Hordaland. På bygg studerer vi om prosessen rundt byggeprosjekter, fra start til ende. Det innebærer å foreta beregninger, utforme kalkyler, søknader, ect. Dette er veldig lærerikt og givende når du ønsker å fordype deg i byggebransjen. 

Hvordan kom du frem til ditt valg av studieretning?

Jeg har bakgrunn som møbelsnekker, men ønsket å fordype meg innen byggfag slik at jeg kunne ta på meg større roller i byggprosjekter og vokse innenfor faget.   

Hvor lenge har du kjent til ONF og vært aktiv i organisasjonen?

Jeg ble kjent med ONF i 2019, og jeg har siden da samarbeidet med organisasjonen på vegne av Fagskolen i Hordaland. 

Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg i ONF?

Jeg stilte til valg fordi jeg har jobbet for studentenes interesser gjennom velferdsarbeid og studentpolitikk de siste to årene i Vestland fylke. Dette motiverte meg for å engasjere meg videre for studentenes rettigheter. Nå ønsker jeg å ta dette engasjementet videre til et mer nasjonalt nivå. 

Hva innebærer ditt verv i ONF?

Jeg er nyvalgt styremedlem i Landsstyret. Jeg ser frem til å begynne arbeidet som tillitsvalgt i Landsstyret fra 1. juli.

Hvordan har du tenkt å kombinere jobb/studie med vervet i ONF?

Jeg planlegger å sette gode tidsrammer for vervet jeg har pådratt meg, og skape god kommunikasjon og samarbeid med bedriften jeg skal jobbe for, slik at jeg kan få muligheten til å få satt av nødvendig tid til dette arbeidet.

Hva mener du er viktig for ONF å prioritere i sitt arbeid fremover, og hvilke virkemidler synes du at vi skal ta i bruk i dette arbeidet?

Jeg vil si det er viktig å synliggjøre ONF overfor sine medlemmer, og forbedre samarbeidet med studentsamskipnadene og velferdstingene. Det er viktig at fagskolestudentene lærer mer om studenttilbudene som er tilgjengelig for dem gjennom studentskipnadene, og at studentsamskipnadene og velferdstingene lærer mer om fagskolene. Ved å styrke det samarbeidet så kan vi få mer politisk støtte og oppmerksomhet rundt ONF sine kampsaker.   

 

En av ONFs viktigste arbeidsoppgaver er å styrke studentdemokratiet ved fagskolene. Hva er et godt studentdemokrati for deg, og hvorfor er det så viktig?

Et godt studentdemokrati for meg er når alle studentene kjenner til hvordan studentdemokratiet ved fagskolen fungerer, og studentene føler seg lyttet til. Et godt studentdemokrati ved fagskolen er viktig for å fremme studentenes meninger og interesser. Studentdemokratiet er studentenes stemme, og jo sterkere den stemmen er jo mer blir den lyttet til av fagskolen.      

 

Har du noen interesser/hobbyer du liker å gjøre på fritiden?

Jeg er en utadvendt og aktiv kar som liker å drive med masse ulike ting. Utenom skolearbeid og det politiske arbeidet så “gamer” jeg med kompiser og spiller “Dungeon & Dragons”. Dersom jeg får tid så er jeg også glad i å arrangere Pub Quiz, være skuespiller og snekre. 

Hva er det som motiverer/inspirerer deg?

Jeg har alltid hatt et “driv” i å passe på dem rundt meg. Da jeg startet i arbeidslivet, og senere ble student, så ble denne «driven” en stemme. En stemme for å stå i spissen for og jobbe med saker på vegne av dem jeg har rundt meg. Når jeg har bidratt og fått gjennom saker, og ser de fornøyde smilene til kollegaer og medstudenter, så inspirerer det meg til å stå på med den “driven” jeg kjenner og tale på deres vegne.

Hva er ditt største ønske på vegne av alle fagskolestudentene fremover?

Mitt største ønske er at når du utdanner deg ved fagskolen og folk spør deg hva du studerer, så – uansett hva du studerer – så ser folk på deg på samme måte som om du tar en bachelorgrad, framfor å se spørrende på deg og spørre om hva en fagskole er. Jeg har et ønske om at flere enn kun de som studerer og jobber innenfor yrkesfag ser verdien bak høyere yrkesfaglig utdanning.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: