Intervju med påtroppende landsstyremedlem Anne-Irene Melbø

Navn, alder, verv i ONF?

Anne-Irene Melbø, 43 år gammel.
Påtroppende landsstyremedlem.

Hvor kommer du fra?

Jeg kommer fra Sandefjord.

Hvilken fagskoleutdanning har du/hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du?

Jeg har tidligere studert Psykisk helsearbeid og Helsekoordinator gjennom fagskolen. Jeg studerer nå Arbeid med ungdom ved Fagskolen AOF, avdeling Larvik.

Hvordan kom du frem til ditt valg av studieretning?

Jeg har alltid vært glad i å jobbe for og med andre mennesker. Da pandemien kom ønsket jeg å fordype meg mer faglig innenfor psykisk helsearbeid, som er et fagfelt jeg brenner for. Psykisk helse er noe vi alle har, og siden barn og unge «er fremtiden» så ønsket jeg å øke min forståelse for akkurat denne målgruppen.

Hvor lenge har du kjent til ONF, og vært aktiv i organisasjonen?

Dette blir mitt første tillitsverv i organisasjonen. Jeg ble kjent med ONF etter at jeg takket ja til å bli studentrådsleder ved AOF, og deltok på ONFs høstseminar i 2021.

Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg i ONF?

Jeg stilte til valg i ONF fordi jeg ønsker å kunne bidra til at stemmer innenfor helse- og oppvekstfag blir hørt i større grad. I tillegg ønsker jeg å være en god rollemodell for mine barn ved å vise dem at jeg arbeider med noe jeg brenner for, i samarbeid med andre.

Hva innebærer ditt verv i ONF (og evt. hva er ditt ansvarsområde)?

Som tillitsvalgt i ONF så har jeg et ansvar for å formidle budskap mellom fagskolestudenter med mange års arbeidserfaring bak seg og ONF. Som kommende medlem i landsstyret har jeg et ansvar for å vise mitt engasjement, og bruke min drivkraft til å jobbe videre med de ulike politiske kampsakene til ONF.

Hva mener du er viktig for ONF å prioritere i sitt arbeid fremover, og hvilke virkemidler synes du at vi skal ta i bruk i dette arbeidet?

Jeg mener at ONF bør prioritere å fysisk møte flere fagskolestudenter. Det er viktig å la studentene forstå hva organisasjonen jobber med, samt hva forkortelsen ONF står for. Videre tenker jeg at markedsføring av korte informasjonsvideoer er en flott mulighet til å bli kjent med hva ONF arbeider med. Jeg tenker også at det er viktig for studentene å bli bedre kjent med de tillitsvalgte i ONF.

En av ONFs viktigste arbeidsoppgaver er å styrke studentdemokratiet ved fagskolene. Hva er et godt studentdemokrati for deg, og hvorfor er det så viktig?

Et godt studentdemokrati for meg er skape god dialog mellom studentene og fagskolen, og være en pådriver for å skape gode faglige og sosiale arenaer gjennom hele studietiden. Jeg mener trygghet er grunnpilaren for læring og endringsarbeid. Dette skapes gjennom at studentene blir sett og hørt.

Har du noen interesser/hobbyer du liker å gjøre på fritiden?

På fritiden liker jeg å bruke tid på familie, venner og mine barn.

Hva er det som motiverer/inspirerer deg?

Det som motiverer meg, er å vite at det er så mange rundt meg som tror på at jeg vil kunne bidra og påvirke gjennom mitt engasjement og ved å bruke min stemme. Mine barn vil alltid være min store inspirasjonskilde og motivasjon. De gjør det verdt å gjøre en arbeidsinnsats for det man brenner for.

Hva er ditt største ønske på vegne av alle fagskolestudentene fremover?

Mitt største ønske for fagskolestudentene er at de skal få like rettigheter og mulighet til å bli sett, få den annerkjennelsen de fortjener av sine arbeidsgivere, og få den yrkestittelen de fortjener.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: