Intervju av påtroppende valgkomitemedlem Annica Marie Fosli

Navn, alder, verv i ONF?

Jeg heter Annica Marie Fosli, er 35 år, og sitter i Valgkommitéen i ONF

Hvor kommer du fra?

Jeg er opprinnelig fra Onsala, sør om Gøteborg, og har bodd i Norge siden 2010.

Hvilken fagskoleutdanning har du/hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du?

Jeg studerer visuelle kunstfag på Det Tverrfaglige Kunstinstituttet på Fornebu (DTK).

Hvordan kom du frem til ditt valg av studieretning?

Mine nøkkelinteresser i livet har alltid vært språk/kultur og kunst. Når jeg var ferdig med min MA i kinesisk («Chinese Society and Politics») på UiO i 2020, ønsket jeg å ta min utdannelse i en ny retning gjennom å videreutvikle mitt kunstnerskap på fagskole. Håpet er å en dag finne en kombinert stilling der jeg kan få bruk for begge studieerfaringer.

Hvor lenge har du kjent til ONF, og vært aktiv i organisasjonen?

Jeg ble godt kjent med ONF på Høstseminaret i 2021, og stilte til valg under Landsmøtet i april 2022.

Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg i ONF?

ONF er ikke bare en spennende og nødvendig organisasjon i tilvekst, men den drives av mennesker som virkelig brenner for fagskolen og fagskolestudenters rettigheter og trivsel. Min sterkeste grunn til å stille til valg var at jeg ville være med på det viktige arbeidet ONF gjør, både for nåværende og for kommende generasjoner fagskolestudenter.

Hva innebærer ditt verv i ONF (og evt. hva er ditt ansvarsområde)?

Som medlem av Valgkomitéen er det min og mine kollegaer sin jobb å finne riktig person til riktig stilling innen organisasjonen. Vi har ansvar for å innstille nye kandidater og gjøre vurderinger på hvilke kvalifikasjoner og erfaringer som vil være viktigst innen de forskjellige vervene, samt innen organisasjonen som helhet. Networking er derfor en viktig del av våres jobb.

Hvordan planlegger du for å klare å kombinere jobb/studie med vervet i ONF?

Innkallinger til møter, og utføring av oppgaver knytte til vervet, blir som regel klargjort ganske langt i forkant. Dette gjør planlegging og logistikk enklere å håndtere. En god dialog med rektor på fagskolen hjelper også på å gi meg den tiden jeg trenger til å gjennomføre mine plikter i vervet.

Hva mener du er viktig for deg å prioritere i ditt arbeid i ONF fremover?

Det viktigste for meg å prioritere fremover i ONF er å skape et godt samarbeid med de andre medlemmene som sitter i valgkomitéen. Jeg har mye å lære både fra dem og fra de som sitter i de andre vervene. Jeg må også fortsette bygge nettverk og relasjoner med såvel enkelte medlemslag som med ONFs styre og samarbeidspartnere. På den måten vil det bli lettere å se hvem organisasjonen vil ha mest bruk for og hvilken rolle disse personene vil passe i.

En av ONFs viktigste arbeidsoppgaver er å styrke studentdemokratiet ved fagskolene. Hva er et godt studentdemokrati for deg?

Et godt studentdemokrati er et miljø der alle blir hørt og respektert. Det har tydelige rammeverk, vedtekter og rutiner, samt tillitsvalgte som tar rollen sin på alvor. Et godt studentdemokrati burde også passe på at alle ledd i demokratiet fungerer sammen, fra høyeste stilling ned til den enkelte studenten.

Har du noen interesser/hobbyer du liker å gjøre på fritiden?

Jeg driver mye med kunst. Utover det er jeg glad i å stå på ski, fiske og seile. Jeg koser meg også foran pianoet og på kjøkkenet, og jeg sier ikke nei til en bolle med popcorn og en grøsser på TV.

Hva er det som motiverer/inspirerer deg?

Solidaritet og rettferdighet inspirerer meg. Jeg har alltid stått i fronten for å støtte og forsvare de som av en eller annen grunn ikke kunnet gjøre det for seg selv. Jeg blir også sterkt inspirert av mennesker som har mye makt og som velger å bruke den makten på en god og konstruktiv måte.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: