Wictor Østvand Jensen er ansatt som ny generalsekretær

Wictor Østvand Jensen er ansatt som ny generalsekretær hos Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF).

Wictor startet i den nyopprettede stillingen som generalsekretær 1.juli.  Han har god erfaring fra organisasjonen som nylig avgått leder i samme organisasjon gjennom de to siste to årene, og kjenner både organisasjonen og fagskolesektoren godt.

Opprettelsen av en av generalsekretærstilling i organisasjonen er naturlig profesjonalisering og styrking av organisasjonen, i takt med at ONF har blitt mer etablert og at arbeidsmengden i organisasjonen har økt. Generalsekretæren skal styrke organisasjonen som arbeidsgiver, samtidig som det har vært et behov for å for å avlaste den valgte ledelsen sine administrative oppgaver. Opprettelsen av generalsekretærstillingen skal bidra til å sikre kontinuitet og kompetanse på tvers av tillitsvalgperioder, og skape en tydeligere arbeidsdeling mellom tillitsvalgte og ansatte i organisasjonen.

– Jeg er glad for å kunne fortsette i samme organisasjon, med de samme dyktige menneskene og sikre at ONF fremover kan fortsette med det viktige arbeidet på vegne av våre medlemmer. I løpet av de to siste årene har det blitt et enda sterkere fokus på høyere yrkesfaglig utdanning blant beslutningstakere. Jeg er stolt over at ONF fått mye god politikk for fagskolen inn i partiprogrammene til de politiske partiene. Det er gøy å oppleve at målrettet og hardt arbeid opp mot beslutningstakere har gitt uttelling. Det er har vært givende å bidra til at ONF i dag en naturlig aktør å henvende seg til for fagskolerelaterte spørsmål, for studenter, fagskoler, beslutningstakere, media og andre som er interessert i fagskolen. Derfor er det ekstra stas å være med å videreutvikle organisasjonen, sier Wictor Østvand Jensen.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: