intervju av påtroppende landsstyremedlem Mathias Hillgren

 

Navn, alder og verv i ONF?

Mathias Hillgren, 27 år gammel
Påtroppende medlem av Landsstyret.

Hvor kommer du fra?

Jeg kommer opprinnelig fra Porsgrunn, Telemark. Nå er jeg bosatt i Horten, Vestfold.

Hvilken fagskoleutdanning har du/hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du?

Jeg studerer for tiden ved Fagskolen i Viken (FiV), studiested Fredrikstad, Jeg studerer til en høyere fagskolegrad i Kjemi og Matteknikk.

Hvordan kom du frem til ditt valg av studieretning?

Dette var egentlig relativt tilfeldig. Jeg har en utdanning som kokk fra tidligere, og søkte etter mulige etterutdanninger som ikke krevde forkurs (VG3).

Hvor lenge har du kjent til ONF, og vært aktiv i organisasjonen?

Jeg har kjent til ONF siden jeg startet på studiet. Det ble gitt god informasjon om organisasjonen ved studiestart. Jeg har senere som studentrådsleder for FiV Fredrikstad og leder for Viken Studentorgan jobbet tett opp mot ONF.

Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg i ONF?

Dette er i stor grad fordi jeg synes ONF virker som en spennende og veldrevet organisasjon. Jeg er dessuten meget engasjert i driften og politikken rundt fagskolesektoren, og tenker derfor at jeg kan ha noe å bidra med. Jeg ser også på organisasjonsarbeidet som en mulighet til å utvikle meg selv og lære viktige ting både om sektoren vi jobber med, og generelt om organisasjonsdrift. Til sist vil jeg også nevne at jeg også er drevet av det sosiale som organisasjonen kan tilby.

Hva innebærer ditt verv i ONF ?

Mitt verv som landsstyremedlem innebærer at jeg skal være med å utforme ONF sin politikk. Dette ser jeg på som en ekstremt spennende oppgave som jeg virkelig gleder meg til.
 

Hvordan planlegger du for å klare å kombinere jobb/studie med vervet i ONF?

Jeg er deltidsstudent så derfor tenker jeg at jeg skal få god tid til å følge opp både verv og studiet tilfredsstillende. Jeg har også en god del fritid som jeg ønsker å gjøre noe aktivt med.

Hva mener du er viktig for ONF å prioritere i sitt arbeid fremover, og hvilke virkemidler synes du at vi skal ta i bruk i dette arbeidet?

Jeg har flere politiske fanesaker som jeg tenker at ONF burde prioritere fremover. Noen av disse er:
– Å arbeide for å få fagskolesektoren opp på utdanningsnivå 6, 7 og 8 i Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk (NKR) og etablere fagskoleinstitusjoner som er mer like de vi kjenner fra universitets- og høyskolesektoren.
– Få på plass institusjonsakkreditering også for fagskolene.
– Gjøre det letter og mer «sømløst» for tidligere fagskolestudenter å studere videre på institusjoner i universitets- og høyskolesektoren (som for eksempel å kunne bygge på sin høyere fagskolegrad med 60 studiepoeng og ha mulighet for å ta en bachelorgrad)
– Arbeide for at studenter i fagskolen kjenner til ONF og arbeidet ONF gjør. Samtidig som organisasjonen arbeider mer med grasroten og tilbyr relevant kursing og opplæring som studentene kan ha brukt for.
– Arbeide for generell øking i studiestøtten. Det er helt utrolig at en sosialhjelpsmottaker skal ha rett på mer støtte fra det offentlige enn en student.
– Arbeide for at alle fagskolestudenter skal få økt annerkjennelse i henhold til deres unike formalkompetanse.
– Sørge i ytterligere grad for at studentsamskipnadene også jobber for de aktuelle fagskoleinstitusjonene i deres nærområde. (jeg føler samskipnadene ikke gjør nok for fagskolestudentene selv om fagskolestudentene er medlemmer i samskipnaden.)
– Styrke studentdemokratiet og studentmedvirkningen i fagskolen.


En av ONFs viktigste arbeidsoppgaver er å styrke studentdemokratiet ved fagskolene. Hva er et godt studentdemokrati for deg, og hvorfor er det så viktig?

Jeg mener som studentrådsleder ved FiV at vi har et godt studentdemokrati ved min utdanningsinstitusjon. Jeg synes at vår ordning har mye bra i seg og at dette burde være en minimumsstandard for fagskoler i lignende størrelse.

Når det kommer til hvorfor studentdemokratiet er så viktig, tenker jeg at det er mange grunner til dette. Noen av disse er:
– for å sørge for at studentene har tilstrekkelig med tillitsvalgte på skolen og en hovedtillitsvalgt (studentrådsleder).
– for å sørge for at studentene har tilstrekkelig med gjennomslagskraft i saker der studentene burde involveres, slik at det ikke blir en skjevfordeling av beslutningstakere.
– for å se til at studentene har representanter som er videre satt inn i fagskolen driftssystem.
– for å sørge for at enkeltstudenten har det bra, og at man eventuelt kan se på muligheter for hjelpesystemer som kan hjelpe frafallende studenter eller studenter som sliter.

 

Har du noen interesser/hobbyer du liker å gjøre på fritiden?

Jeg har mange fritidsinteresser. For eksempel er jeg mat- og øl-entusiast, bilinteressert ( mest Mercedes-Benz), seiler, liker reise, friluftsliv og camping, samt at jeg har en Labrador som krever en del av fritiden min (verdens fineste hund).

 

Hva er det som motiverer/inspirerer deg?

Jeg motiveres i stor grad av menneskene som jeg har rundt meg. Flinke folk skaper flinke folk er min oppfatning. Derfor ønsker jeg å være flink i mine oppgaver. Jeg tenker dette er nøkkelen til at vi – sammen som organisasjon – kan sikre god kvalitet, samtidig som vi har det gøy. Jeg lar meg dessuten inspirere av en del eksterne faktorer, som for eksempel, fint vær, gode venner, ryddig miljø og gode tanker. Dette er viktig for meg og er med å «make my day».  

Hva er ditt største ønske på vegne av alle fagskolestudentene fremover?

For det første så ønsker jeg på vegne av alle avgangsstudenter å ønske lykke til med hovedprosjekt eller avsluttende eksamener og prøver. For det andre så ønsker jeg at vi snart kan gi slipp på denne pandemien og komme tilbake på campus igjen. For det tredje så ønsker jeg at vi sammen skal kunne bygge fagskolen opp til en mer seriøs og anerkjent tilbyder av tertiærutdanning.  

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: