Fagskolestudentene reagerer på krisepakken

ONF var svært spente på regjeringens krisepakke for studenter som ble lagt frem 29.01. Pandemien har gått hardt utover studiehverdagen for de fleste. Studenter får verken det faglig utbytte de skal ha eller muligheten til å være sammen med vennene sine. I tillegg har pandemien gjort det veldig vanskelig å skaffe deltids- og sesongjobb. Mange sliter økonomisk og nå haster det med å få på plass tiltak for studentene.

Regjeringens krisepakke gir studenter mulighet for et tilleggslån på 26 000kr, hvorav 40% er stipend. Dette gjelder for studenter som kan «dokumentere tapt inntekt» i tidsperioden mellom 16. juni 2020 – 15. juni 2021. Studenter som normalt ville fått arbeidsvakter kan søke på grunnlag av dette, men studenter som ikke har fått jobb pga pandemien havner utenfor ordningen. Videre kommer 200 millioner til jobbskapende tiltak for studentarbeidsplasser ved utdanningsinstitusjonene (150 mill) og samskipnadene (50 mill). I tillegg legger kommer bla tiltak for psykososiale tilbud som samskipnadene skal drive, mm.

– Det er mange gode tiltak. Det mest spennende er de jobbskapende tiltakene som sikrer jobber for studenter ved institusjonene og samskipnadene. Dette er midler som kommer studentene til gode på flere måter. Det skaper arbeidsplasser for studentene. Samtidig er det med på å fremme bedre psykososial helse og høyere læringsutbytte for studentene, sier Jensen.

Jensen mener Stortinget må komme til unnsetning for de studentene som faller utenfor regjeringens krisepakke.

– Flere arbeidsplasser kan bøte på noe, men det er alvorlig at regjeringens krisepakke ikke sikrer inntekt til de studentene som faller utenfor regjeringens krisepakke. Når studiestøtten er såpass lav, er det ønsket politikk at studenter skal ha deltidsjobb. Når pandemien gjør at mange av arbeidsplassene har forsvunnet blir det umulig å skaffe seg deltids- eller sesongjobb. Da må regjeringen sørge for at disse dekkes av en krisepakke, sier Wictor Østvand Jensen, Leder i ONF.

ONF har tidligere skrevet om Stortingets vedtak om studentmilliarden hvor Stortinget bestiller en milliard i stipend til studenter. Allerede her var Jensen tydelig på at ferske studenter ikke har anledning til å vise til bortfall av en inntekt, fra en jobb de ikke har hatt anledning til å skaffe. Han ønsket seg at regjeringen hadde foreslått en høyere stipendandel og levert på Stortingets bestilling som tar utgangspunkt fra en ramme hvor stipendene utgjør 1 mrd. kroner. Her burde også studentene som faller utenfor være dekket, mener Jensen.

– Tilleggslånet vil hjelpe på situasjonen mange studenter står i her og nå, samtidig er studentene den eneste gruppen som får sin krisepakke hovedsakelig som lån, forklarer Jensen

Jensen forteller at han både vil jobbe for at studenter som ikke har fått jobb som følge av pandemien skal få den støtten de har behov for. I tillegg er han opptatt av å utnytte de midlene som regjeringen har lagt på bordet, på best mulig måte, og snakker varmt om mulighetene i regjeringens arbeidsskapende tiltak.

– Vi skal møte med våre medlemslag for å sørge for å få godt utbytte av de midlene som nå legges frem og går siden i dialog med kunnskapsdepartementet om hvordan tiltakene kan innrettes, forteller Jensen om tiden videre.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: