Råd til studenter som er mye hjemme

På grunn av nedstengningen av fagskolene er mange studenter nå mye hjemme. ONF har samlet noen tips og råd til studenter som tilbringer mer tid enn vanlig i hjemmet.

Generelle råd

  • Prøv å holde på en normal døgnrytme

  • Spis jevnlig

  • Kom deg ut og få litt frist luft (mens du fortsatt selvfølgelig følger myndighetens råd om håndhygiene og avstand til andre mennesker). Det er både sunt for kroppen og gir hodet et avbrekk for eventuelle bekymringer som måtte melde seg. 

  • Prøv å holde sosial kontakt med andre gjennom sosiale medier, telefon og video.

  • Følg norske myndigheters råd og retningslinjer i forbindelse med coronautbruddet

Mye er avlyst i disse dager, men det er ikke avlyst å kose seg. Det er fortsatt lov til å ta frem litt popcorn og se på god film eller en serie på Netflix.

Kanskje er det noen andre gøyale nye måter du også kan holde deg aktiv på i disse dager? Har du forsøkt å henge deg på denne utfordringen

Hjemmeundervisning

Fagskolene har måttet legge om driften til nettbasert undervisning på svært kort tid. Målet må være at undervisningen blir så lik den ordinære undervisningen som vanlig, slik at studentene i størst mulig grad lærer det samme, og på den samme måten. Det kan bli nødvendig å ha mer egenstudier på noen utdanninger. Samtidig er det viktig at ordinær klasseromsundervisning i størst mulig grad gjennomføres ved hjelp av digitale plattformer.

Det er viktig at studentene gir tydelige tilbakemeldinger på hva som fungerer og ikke fungerer, enten gjennom studentdemokratiet eller direkte til faglærere og fagskolen.

Mange studenter er bekymret for hvordan karakterer, praksis og videre skolegang kommer til å bli påvirket. ONF følger situasjonen fortløpende, og formidler innspill fra studentene til nasjonale myndigheter.

Sosial kontakt

Med stengte skoler er det mindre sosial kontakt i hverdagen, spesielt for studenter som går stedsbaserte utdanninger. Vi oppfordrer fagskoler, studentråd og enkeltstudenter til å sørge for at studentene får mulighet til å møtes via digitale kanaler med jevne mellomrom.

Ta gjerne også kontakt med fagskolen din og hør om de kan arrangere sosiale samlinger for studentene på nett.

Omsorg for barn

En del fagskolestudenter har barn som er hjemme fra barnehage eller skole. Det kan være utfordrende å følge undervisningen mens man samtidig skal følge opp barn på fulltid. ONF vil oppfordre studenter som opplever problemer med dette til å ta det opp med fagskolen og de studenttillitsvalgte. Det er viktig at fagskolene legger til rette for at alle kan følge undervisningen på best mulig måte.

Tilrettelegging for særskilte behov

Virusutbruddet har ført til store endringer i undervisnings- og eksamenssituasjonen til studentene. Det er ikke gjort noen endringer i studentenes rett til å få tilrettelegging for særskilte behov. Hvis du har behov for tilrettelegging anbefaler vi deg å ta deg opp med fagskolen din. Har du lese- og skrivevansker, nedsatt funksjonsevne eller andre særskilte behov, skal ikke virustiltakene føre til at du får dårligere tilrettelegging enn vanlig.

Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen, for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter. Retten gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig byrde for utdanningsinstitusjonen.

Lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 15

Studentøkonomi

Mange studenter opplever permitteringer i disse dager. Som hovedregel har studenter ikke krav på dagpenger fra Nav når de blir permittert fra deltidsarbeid. Det finnes allikevel noen unntak.

ONF jobber politisk med en løsning for studenter som mister mye inntekter på grunn av permittering. Foreløpig er følgende tiltak lagt frem fra myndighetene:

  • Studenter som ikke har søkt studielån for dette semesteret, har nå fått utvidet frist.

  • Det er mulig å få et tilleggslån på 26 000 kroner. Ca 1/3 av beløpet gis som stipend. Les mer på Lånekassens nettsider

Ensomhet og bekymringer

Det er normalt å bli påvirket av å være isolert. Man kan oppleve ensomhet, bekymring for egen eller andres helse, eller bekymring for framtiden. Hvis du opplever at disse reaksjonene blir sterkere enn det du føler du kan håndtere, anbefaler vi deg å snakke med noen om dem.

Rus og alkohol

Det er selvsagt lov å drikke alkohol i normale mengder, også i disse dager. Samtidig er det viktig å ha et bevisst forhold til eget alkoholinntak. Studenter har ofte et høyt alkoholinntak, og noen kan være i risikogrupper for å utvikle avhengighet. Hvis det gjelder for deg eller noen du kjenner, kan du kontakte Rustelefonen anonymt på 08588.

Spørsmål om dine rettigheter som student?

ONF svarer på spørsmål om rettigheter og plikter som student. Vi tar også fortløpende opp problemer studentene møter med myndighetene. Har du spørsmål. utfordringer eller andre tilbakemeldinger om din egen studenthverdag? Kontakt ONFs informasjonstjeneste for studenter på telefon 458 42 743 eller post@fagskolestudent.no.

ONF vil om få dager sende ut en undersøkelse fra oss via fagskolene til studentene. Vi håper at du vil ta deg tid til å svare på denne undersøkelsen.

 

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: