Husk fristen 31. desember for å omgjøre fagskolepoengene dine i vitnemålet

Har du studert ved en fagskole før 1. juli 2018 og ønsker å få omgjort dine fagskolepoeng til studiepoeng i vitnemålet? Da er det viktig at du ikke glemmer at fristen for å få nytt vitnemål utløper 31. desember i år, gjennom en overgangsordning for tidligere fagskolestudenter.

Det er tilstrekkelig med denne bekreftelsen
Du trenger imidlertid ikke å bestille nytt vitnemål for å få bekreftet at dine fagskolepoeng er å regne som studiepoeng. Dersom du legger ved dette skrivet fra Kunnskapsdepartementet sammen med ditt opprinnelige vitnemål så vil det være tilstrekkelig bekreftelse.

Hvordan går jeg fram for å få omgjort vitnemålet?
Dersom du allikevel ønsker nytt vitnemål så er det fagskolen du har gått på som skal omgjøre fagskolepoengene dine til studiepoeng. Dette skjer ikke automatisk, men krever at du tar kontakt med fagskolen og ber om et nytt vitnemål med studiepoeng.

Ta kontakt med din fagskole i god tid før fristen
Den offisielle fristen for omgjøring av vitnemål fra fagskolene sin side er 31. desember 2020. Husk derfor å ta kontakt med fagskolen du har mottatt ditt vitnemål fra i god tid før fristen utløper og fagskolene tar juleferie, slik at fagskolen har tid til å endre ditt vitnemål innen den gitte fristen.

Koster det penger?
Fagskolene kan ta et gebyr for å utstede nytt vitnemål. Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (Fagskoleloven) § 19 sier følgende:
” Ved overgangen fra betegnelsen fagskolepoeng til studiepoeng skal fagskolene skrive ut nye vitnemål til de tidligere studentene som ønsker det. Fagskolen kan kreve at disse dekker utgiftene til utstedelse av det nye vitnemålet”

ONF har mottatt flere henvendelser fra studenter som reagerer på høye gebyrer for å få nytt vitnemål. Standardbeløpet på gebyr for saksbehandling og utskrift av nytt vitnemål blant fagskolene ligger per i dag på 1000 – 1500 kroner. Dette mener ONF er for høyt og skulle helst sett at dette var mye lavere. ONF mener Fagskolene skal kunne dokumentere ved forespørsel de faktiske kostnadene de har ved produsering av nye vitnemål. 

Fagskolepoeng er å regne som studiepoeng
Som et resultat av at Fagskoleloven trådde i kraft 1. juli 2018 får alle fagskolestudenter i dag studiepoeng for fagskoleutdanningen sin. Også tidligere fagskolestudenter som har mottatt fagskolepoeng gjennom sin utdannelse før Fagskoleloven trådde i kraft vil også ha rett til å få omgjort sine fagskolepoeng til studiepoeng i vitnemålet sitt, innenfor fristen 31. desember 2020.

Det er viktig å understreke at Kunnskapsdepartementet gjør oppmerksom på at det ikke er noen forskjell mellom et vitnemål med studiepoeng og et med fagskolepoeng. Et vitnemål med studiepoeng gir ikke bedre rettigheter, for eksempel ved opptak til høyere utdanning. Det er fremdeles det konkrete læringsutbyttet som skal legges til grunn ved behandling av søknader om fritak for deler av universitets- og høyskoleutdanningen. Dette medfører at det ikke er noen automatisk kompatibilitet i studiepoeng tatt ved fagskole og studiepoeng tatt ved universitet eller ved høyskole.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: