ONF har nå over 19 000 medlemmer! 

Vi jubler over den enorme medlemsveksten ONF har opplevd de siste to årene! Vi kan nå med stolthet annonsere at vi har et medlemstall på over 19 000 medlemmer. Bare i løpet av det siste året har vi opplevd en økning i medlemstallet på hele 54 prosent! Siden 2016 har vi mer enn doblet vårt medlemstall. I dag representerer ONF om lag 90 prosent av fagskolestudentene.  

– Dette er svært gledelig og gir oss ekstra motivasjon for å fortsette det viktige arbeidet for å ivareta og fremme fagskolestudentenes rettigheter og interesser. Den sterke medlemsøkningen er med på å gi oss større tyngde som organisasjon. Samtidig stiller det større krav til oss som organisasjon om å være synlige på vegne av fagskolestudentene, både innenfor fagskolesektoren, overfor myndigheter og i samfunnet forøvrig, sier leder i ONF Wictor Østvand Jensen. 

Nå under koronaepidemien opplever vi en ekstra stor pågang fra studentene. Mange fagskolestudenter opplever en krevende tid. Mange studenter har nå spørsmål og utfordringer knyttet både til skolegang, økonomi og det sosiale tomrommet som de opplever. Vi opplever det nå som ekstra viktig at vi som organisasjon er tilstede, har god dialog med studentene og løfter fagskolestudentenes rettigheter og interesser videre overfor myndighetene. 

Det siste året har seks fagskoler tatt valget om å melde seg inn i ONF. Vi ønsker AOF Fagskolen Norge, Fagskolen i Troms, Nordland fagskole, Trøndelag høyere yrkesfagskole , Nordkapp maritime fagskole og Noroff School of technology and digital media hjertelig velkommen som medlemmer!

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: