Intervju med hovedstyremedlem Thea Tuset


IMG_6863.jpg

Navn: Thea Tuset

Alder: 26 år

Rolle i ONF: Hovedstyremedlem

Hvor kommer du fra?

Jeg er født og oppvokst på en gård i Steinkjer, Trøndelag. Utrolig vakkert sted. Kan vel ikke si noe annet om stedet man er oppvokst.

Hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du?

Jeg studerer mitt andre og siste år ved Einar Granum Kunstfagskole.

Hva er bakgrunnen for at du valgte denne utdanningsretningen?

Hm, et godt spørsmål. Jeg har alltid hatt en dragning mot billedkunsten og studerte det da jeg gikk på videregående. Tenkte ikke at det var en fornuftig vei å gå, så prøvde mye annet først. Da jeg flyttet til Oslo syntes jeg de som studerte kreative fag ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) var så heldige. Det var ikke før jeg hadde bodd her i to år at jeg forstod at det var billedkunstner jeg skulle bli. Det var da jeg fant Granum og opplevde det som et godt sted å starte. 

Hvor lenge har du vært med i ONF?

Jeg ble innstilt til landsstyret fra og med 1. januar i år.

Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg i ONF?

Jeg ønsket å se et mer variert styre og ville ha flere kvinner inn i ONF.

Hva innebærer din rolle i ONF? 

Til nå har jeg vært en av to representanter fra ONF i Nasjonalt Fagskoleråd. Jeg har også ledet en gruppe som jobber for å synliggjøre organisasjonens arbeid i sosiale medier.

Hvordan går det å kombinere studiene med vervet i ONF?

Tja, det går fint synes jeg. Jeg liker å ha mye å fylle tiden min med. Da går det seg naturlig til.

Hva mener du er viktig for ONF å jobbe med fremover?

 Jeg mener synliggjøring er viktig. Å gjøre alle fagskolestudentene oppmerksomme på vårt arbeid for å styrke deres rettigheter. Også å jobbe videre for å styrke disse rettighetene. 

Hvordan skal vi klare det?

Jeg tror det er lurt å møte studentene der de er. Fagskolesektoren er stor og det omfatter mange ulike fag hvor hver enkelt students hverdag byr på ulike utfordringer. Da er det viktig å få kontakt med så mange som mulig for å få et inntrykk av deres behov. 

Den sosiale medie-gruppen er jo viktige i informasjonsarbeidet også for å formidle hva vi gjør politisk. Dette er to områder jeg har tro på.

ONF jobber for å styrke studentdemokratiet ved fagskoler. Hva er studentdemokratiet for deg og hvorfor er det så viktig?

Studentene er grunnlaget til fagskolen. Da er det viktig at vi blir hørt. For meg er dette en god dialog mellom studenter, administrasjon og fagstab. Studentrådet er et godt bindeledd i denne kommunikasjonen.

Hva liker du å gjøre på fritiden, og har du noen hobbyer?

Kunsten er vel det som opptar det meste av tiden min. Jeg leser om kunst, ser på kunst, jobber med kunst… Det som er til overs bruker jeg på de fantastiske menneskene jeg er så heldig å ha i livet mitt, puste og være med naturen, bevege kroppen. Gjerne til musikk! 

Hva gir deg inspirasjon?

Å prate og å være rundt andre mennesker gir meg alltid nye impulser. Disse impulsene motiverer meg virkelig til å skape (og annet en trenger å få gjort).

Hva ønsker du til alle fagskolestudentene?

Lykke til med studiene, og et ønske om masse ny erfaring og lærdom. Ingenting bedre en å lære noe nytt. Det unner jeg alle!

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: