Intervjuer med de nye tillitsvalgte: Wictor Jensen, påtroppende leder

På siste landsmøte til ONF ble det valgt nye medlemmer til alle organisasjonens sentrale ledd som starter i vervet 1.juli. De fleste av tillitsvalgte er fagskolestudenter som jobber med frivillig arbeid, studerer og samtidig tilbringer tid med venner og familie. Men, hvem er egentlig de nye tillitsvalgte, og hva fikk dem til å søke verv i ONF? Frem til sommeren skal vi intervjue alle de nye tillitsvalgte for å finne ut hva de hadde å si om nettopp det.


Påtroppende leder Wictor Jensen

Påtroppende leder Wictor Jensen

Navn: Wictor Jensen

Alder: 23

Opprinnelsessted: Heradsbygd i Elverum, Hedmark

Verv i ONF: påtroppende leder

Hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du?
Jeg studerer maskinteknisk drift på Fagskolen Innlandet i Gjøvik

Hvorfor valgte du den utdanningen?
Jeg ønsket å utvikle meg selv og få mere kompetanse slik at jeg er kvalifisert til enda flere jobber. Jeg valgte maskinteknisk drift fordi jeg ønsket meg teoretisk kunnskap om drift og ledelse. 

Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg i ONF?
Vervet i landsstyret bestemte jeg meg for på det årlige landsmøtet, fordi jeg ville være med å jobbe for å synliggjøre fagskoleutdanningen. Ledervervet bestemte jeg meg for å stille til valgt i god tid i forveien av landsmøtet. Ledervervet gir meg mulighet til å benytte mye av teorien jeg har tilegnet meg på Innlandet, og jeg får jobbe videre med å synliggjøre og anerkjenne fagskoleutdanningen.

Hva innebærer din rolle i ONF?
Min nåværende rolle i ONF er tillitsvervet som landsstyremedlem. Som LS – medlem er ikke arbeidsomfanget så veldig stort, men det er et krav at man deltar på de planlagte møtene. Vi har rundt 6 møter i løpet av et år. Foruten om møtene kan man få i oppgave å delta i en arbeidsgruppe. De siste månedene har jeg vært med i en arbeidsgruppe som utarbeider en plan for innholdet i postene på sosiale medier. Når jeg tiltrer som leder 1.juli 2019 vil arbeidsoppgavene bli mange flere. Lederen er talsperson for organisasjonen og skal fremme fagskolestudentenes saker, samtidig som man har ansvar for den daglige driften.

Hvordan kombinerer du dine studier med vervet i ONF?
Det fungerer fint å kombinere landssyrevervet i ONF med studier. Men man må regne med å sette av noen helger og kvelder i løpet av året til å arbeide for organisasjonen.

Hva mener du er viktig for ONF å jobbe med fremover?
Jeg mener det er viktig å øke annerkjennelsen og statusen på fagskoleutdanningene. Det bør være allment kjent at fagskolen er et godt alternativ, og da må vi jobbe for at fagskoleutdanningen får en enda tydeligere posisjon i utdanningssystemet.

Hvordan skal vi klare det?

Ett skritt i riktig retning er å få fagskoleutdanningen opp på nivå 6 på NKR, slik at det likestilles med høyskole- og universitetsutdanning. 

ONF jobber for å styrke studentdemokratiet ved fagskoler. Hva er studentdemokratiet for deg og hvorfor er det så viktig?

For meg er det viktig at studenter på skolen har en stemme som blir hørt av ledelsen og styret på skolen. Det er fordi at mange avgjørelser som gjøres på skolen handler om studentenes hverdag. Det er derfor viktig å ha et fungerende studentdemokrati for å sikre at stundende har et apparat som taler studentene sak. 

Hva liker du å gjøre på fritiden, og har du noen hobbyer?
Om jeg skal nevne noen interesserer, så er jeg glad i musikk og er av og til på konsert. Jeg liker å jogge i naturen og når jeg har tid lafter jeg det som skal bli en liten hytte. 

Hva gir deg inspirasjon?

Det er mye som inspirerer meg. Mennesker, samtaler og musikk, men også stillhet, alenetid og natur – gjerne sammen. 

Hva ønsker du til alle fagskolestudentene?

Jeg ønsker at fagskolene skal bli enda bedre kjent og akseptert som en alternativ utdanningsvei til høyskole -/ og universitetsutdanning, samt den annerkjennelsen fagskolestudentene fortjener. Mange studenter har et fagbrev og allsidig arbeidserfaring før de starter på skolen. Jeg tror at den praktiske erfaringen gjør det enklere for studenten å knytte fagteori på skolen opp mot den praktiske lærdommen studenten har fra før og blir kjempedyktige på sitt fagfelt. Det er kombinasjonen av praktisk og teoretisk kunnskap som fagskolen og fagskolestudenten bør få enda mere annerkjennelse for.
 

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: