En mulighet for opprykk til faghøyskoler

ONF Landsmøte 2018 vedtok i en resolusjon at faghøyskoleordningen bør knyttes til akkreditering.

Det er stort behov for fagskoleutdanning i arbeidslivet, og behovet for ulike typer høyere yrkesfaglig utdanning vil bli større i framtida. Fagskolen har gjennomgått et omfattende løft de siste årene, med innføring av studiepoeng, styrkede studentrettigheter, flere studieplasser og økt kvalitet. ONF Landsmøtet 2018 mener derfor at tiden er inne for at enkelte fagskoler under gitte forutsetninger bør få muligheten til å rykke opp til statlige faghøyskoler. 

En mulighet for opprykk til faghøyskoler må ikke føre til en akademisering av utdanningene, slik vi har sett i universitets- og høyskolesektoren. Faghøyskolen må ikke være en konkurrent til dagens fagskoler, men et supplement. Det er avgjørende at fagskolens egenart blir ivaretatt, og at utdanningene fortsetter å være yrkesrettede og utviklet i nært samarbeid med arbeids- og næringsliv. Studiene skal være lagt opp slik at studentene kan gå rett ut i jobb etter endt utdanning. 

I dag kan fagskoler få akkreditering for studietilbud og fagområder, men i motsetning til universiteter og høyskoler har fagskolene ikke mulighet til å få institusjonsakkreditering. I resolusjonen menes det at fagskoler bør kunne få mulighet til å bli institusjonsakkrediterte dersom de oppfyller strenge krav til kvalitet. Det må stilles høyere krav til undervisningsfasiliteter og utstyr ved institusjonsakkreditering.

Med ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning har det blitt åpnet for treårig fagskoleutdanning. Samtidig er fagskolen plassert på nivå 5 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, mens den toårige høyskolekandidatutdanningen ligger på nivå 6. Resolusjonen påstår det er unaturlig at fagskoleutdanninger skal ligge på et lavere nivå enn kortere høyskoleutdanninger, og vil at enkelte fagskoleutdanninger skal få mulighet til å rykke opp til nivå 6. Dersom det opprettes faghøyskoler er det naturlig at også disse utdanningene plasseres på nivå 6 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Det må utvikles nye læringsutbyttebeskrivelser på NKR-nivå 6 for yrkesrettede utdanninger tuftet på erfaringsbasert kunnskap, og at høyere yrkesfaglig utdanning skal være et likeverdig, men ikke likt alternativ til annen høyere utdanning. 

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: